Informasjon

Elveblest (urtikaria)

Elveblest kan oppstå hvor som helst på huden, og det kan være mange årsaker til at det oppstår. Tilstanden finnes både som en allergisk og som en ikke-allergisk variant.

Hva er elveblest?

Elveblest (urtikaria) er et kløende utslett som består av vabler av ulik form som kommer og forsvinner, oftest i løpet av minutter til få timer. Vablene er rosa eller hvitaktige, og de hever seg over huden. De største vablene kan bli bleke sentralt og dermed få en rosa ring ytterst. 

Urtikaria kan være akutt eller kronisk, og tilstanden kan være allergisk eller ikke-allergisk. Dersom du får gjentatte urtikariautbrudd i mer enn seks uker, kaller man det kronisk urtikaria.

En variant av urtikaria er angioødem. Her er hevelsen mer diffus og befinner seg dypere i huden, og finnes oftest i øyelokk, på lepper, tunge, de øvre luftveier eller på kjønnsorgan. Huden er mindre rød, og den klør ikke så mye. Hevelsen ved angioødem kan vare i opptil tre døgn.

Neste side