Informasjon

Elveblest (urtikaria)

Elveblest kan oppstå hvor som helst på huden, og det kan være mange årsaker til at det oppstår, men det er ikke smittsomt. Tilstanden finnes både som en allergisk og som en ikke-allergisk variant.

Elveblest (bildet) går i de fleste tilfellene tilbake innen to dager til to uker. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hopp til innhold

Elveblest eller urtikaria er et kløende utslett som består av vabler/blemmer av ulik form som kommer og forsvinner, oftest innen ett døgn. Vablene er rosa eller hvitaktige, og de hever seg over huden. De største vablene kan bli bleke sentralt og dermed få en rosa ring ytterst. De fleste vablene forsvinner i løpet av få timer, og nye kommer til hele tiden.

Urtikaria kan være akutt eller kronisk, og tilstanden kan være allergisk og ikke-allergisk. Dersom et urtikariautbrudd varer i over seks uker, kaller man det kronisk urtikaria. En variant av urtikaria er angioødem. Her er hevelsen ofte mer diffus og dypere i huden, og finnes oftest i øyelokk, på lepper, kjønnsorgan, tunge eller i de øvre luftveier. Huden er mindre rød, og den klør ikke så mye. Hevelsen ved angioødem kan vare i opptil tre døgn.

Ulike typer

Fysikalsk urtikaria er en egen undergruppe av ikke-allergiske, kroniske urtikariatilstander. Urtikaria oppstår da som følge av virkningen av fysiske faktorer mot huden (for eksempel kulde eller varme). "Urticaria factitia" er en tilstand der personen utvikler vabler som følge av at man risper opp eller klør på huden. Vablene varer fra få minutter til noen timer. Normal hudstimulering kan gi kløe.

Elveblest
Elveblest

Enkelte pasienter kan utvikle urtikaria som følge av langvarig og kraftig trykk. Dette kalles "trykkurtikaria", og gir ofte mer smerter enn kløe. Ved "kuldeurtikaria" utløses vablene av kulde. "Solurtikaria" kommer som følge av soling. Dette er en forholdsvis sjelden form for urtikaria. Urtikaria som skyldes vannpåvirkning er enda sjeldnere. "Kolinerg urtikaria" utløses av svetting.

"Kontakturtikaria" kan enten skyldes allergi eller komme på grunn av en direkte toksisk effekt av gjenstanden man kommer i kontakt med. Det siste gjelder for eksempel for planten brennesle. Ved kontakturtikaria begynner man å klø med en gang, og huden får vabler noen minutter etter at man har vært i kontakt med stoffet.

Urtikaria er en vanlig hudsykdom. I løpet av livet vil 15-20 prosent av befolkningen få et utbrudd. Akutt, allergisk urtikaria er hyppigst hos barn. Ikke-allergisk, kronisk urtikaria er vanligst hos voksne. Kvinner får urtikaria tre ganger så hyppig som menn.