Informasjon

Elveblest (urtikaria)

Elveblest kan oppstå hvor som helst på huden, og det kan være mange årsaker til at det oppstår, men det er ikke smittsomt. Tilstanden finnes både som en allergisk og som en ikke-allergisk variant.

Temaside om Korona

Elveblest eller urtikaria er et kløende utslett som består av vabler/blemmer av ulik form som kommer og forsvinner, oftest i løpet av minutter til få timer, men unntaksvis opptil et døgn. Vablene er rosa eller hvitaktige, og de hever seg over huden. De største vablene kan bli bleke sentralt og dermed få en rosa ring ytterst. 

Urtikaria kan være akutt eller kronisk, og tilstanden kan være allergisk og ikke-allergisk. Dersom man får gjentatte urtikariautbrudd i mer enn seks uker, kaller man det kronisk urtikaria. En variant av urtikaria er angioødem. Her er hevelsen mer diffus og dypere i huden, og finnes oftest i øyelokk, på lepper, kjønnsorgan, tunge eller i de øvre luftveier. Huden er mindre rød, og den klør ikke så mye. Hevelsen ved angioødem kan vare i opptil tre døgn.

Ulike typer elveblest

Fysikalsk urtikaria er en egen undergruppe av ikke-allergiske, kroniske urtikariatilstander. Urtikaria oppstår da som følge av virkningen av fysiske faktorer mot huden (for eksempel kulde, varme, risp eller dypt trykk). Mest vanlig er dermografisme - det vil si at et risp mot huden fører til kløe og eventuelt rødfarget hevelse i huden svarende til rispet. Hudforandringene melder seg raskt etter rispet, og har også kort varighet. Dermografisme betyr å tegne på huden. Dermografisme kalles også i noen sammenhenger for urtikaria factitia. Denne tilstanden er svært vanlig, og ufarlig, varer vanligvis kun noen få år. 

Elveblest
Elveblest

Enkelte pasienter kan utvikle urtikaria som følge av langvarig og kraftig trykk. Dette kalles "trykkurtikaria", og melder seg typisk noen timer etter trykkbelastning (eks. etter reimene på ryggsekk).

Ved "kuldeurtikaria" utløses vablene av kulde. "Kolinerg urtikaria" utløses av svetting og varme. 

"Solurtikaria" kommer som følge av soling. Dette er en forholdsvis sjelden form for urtikaria. Urtikaria som skyldes vannpåvirkning er enda sjeldnere.

"Kontakturtikaria" kan enten skyldes allergi eller komme på grunn av en direkte toksisk effekt av gjenstanden man kommer i kontakt med. Det siste gjelder for eksempel for planten brennesle. Ved kontakturtikaria begynner man å klø med en gang, og huden får vabler noen minutter etter at man har vært i kontakt med stoffet.

Urtikaria er en vanlig hudsykdom. I løpet av livet vil 15-20 prosent av befolkningen få et utbrudd. Akutt, allergisk urtikaria er hyppigst hos barn. Ikke-allergisk, kronisk urtikaria er vanligst hos voksne. Kvinner får urtikaria tre ganger så hyppig som menn.

Neste side