Informasjon

Brennesle

Brennesle kan gi en reaksjon med svie og rødt, kløende utslett (elveblest) ved hudkontakt. Behandling som ofte demper ubehaget, er å skylle området med kaldt vann.

Hva er brennesle?

Brenneslen er både nyttig og allsidig, men de fleste av oss har lært den å kjenne gjennom litt utrivelige møter - sviende og kløende utslett etter kontakt. Planten, som har det latinske navnet Urtica diocia, kjennetegnes ved mørkegrønne blader med hjerteform og sagtannede kanter - og ikke minst brannhårene som du finner på både stengel og under bladene.

Du finner brennesle over hele landet. Den blomstrer fra juni til september og blir som regel mellom 30-130 cm høy. Planten trives best i nitrogenholdig jord, og den finnes derfor gjerne inntil gammel bebyggelse, ved avfallsplasser, langs skogkanter og vei.

Neste side