Informasjon

Solstråler og solkrem

Solens UVA og UVB-stråler kan gjøre huden solbrent, gi soleksem, være kreftfremkallende og gi en raskere aldringsprosess i huden. Rikelig med solkrem og unngåelse av solen når strålingen er sterkest, kan beskytte mot UV-strålene.

UVB og UVA

Det er de kortbølgede ultrafiolette strålene UVB som brenner huden, mens det er de lengre UVA-strålene som vanligvis gir soleksem. UVA kan også brenne huden, men først ved en energimengde som er 1000 ganger høyere enn for UVB. Det har vært antatt at det er UVB som har kreftframkallende effekt i huden, men bildet er ikke lenger entydig. Både UVA og UVB fører til raskere aldringsprosess i huden, en langtidseffekt av UV-bestråling som kalles fotoelding. I motsetning til UVB, spres og absorberes UVA-strålene lite i atmosfæren. I klart vær og solskinn vil UVA-stråledosen variere lite med tiden på døgnet og breddegraden på kloden.

Flere medikamenter kan være fotosensibiliserende, det vil si at de øker følsomheten for UV-bestråling.

Neste side