Informasjon

Sepsis (blodforgiftning)

Sepsis er en alvorlig tilstand hvor en infeksjon har medført en alvorlig betennelsestilstand i alle organer i kroppen.

Sepsis skyldes en bakterieinfeksjon i blodet og i mange organer samtidig. Utløsende årsak er ofte en infeksjon, for eksempel lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon eller andre infeksjoner.

Hva er sepsis?

Sepsis kalles også blodforgiftning. En tilstand hvor en infeksjon har medført en alvorlig betennelsestilstand i blodet og i mange av kroppens organer. Dette fører ofte til kraftige febertokter og frysninger, og allmenntilstanden blir relativt raskt betydelig redusert. Sepsis er altså ikke en forgiftning, men en alvorlig betennelsestilstand forårsaket av bakterier.

Sepsis er årsak til 8-12 av 1000 sykehusopphold. Det er ca 7000 tilfeller årlig i Norge.

Årsaker

Sepsis skyldes en bakterieinfeksjon i blodet og i mange organer samtidig. Utløsende årsak er ofte en infeksjon, for eksempel lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon eller andre infeksjoner. Hva som utløser den kraftige betennelsestilstanden, er knyttet til både bakterien som lager infeksjon og pasientens øvrige helse. Ofte vil dessuten bakterien befinne seg i selve blodbanen.

Alvorlig underliggende sykdom kan være årsak til utvikling av sepsis. Dette gjelder blant annet pasienter som får store doser cellegift eller immundempende medikamenter, eldre, personer med diabetes, pasienter med alvorlig kreftlidelse, kronisk nyresykdom, kronisk leversykdom, eller immunsykdom. Noen kan dessuten utvikle sepsis i forbindelse med kirurgisk behandling.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved uttalte infeksjonssymptomer, spesielt høy feber med frostanfall, svekket allmenntilstand, rask puls, rask pustefrekvens, lavt blodtrykk, og ofte endret mental fungering. Mange eldre utvikler vage symptomer som tretthet, sløvhet, akutt forvirring, og bevisstløshet. Tidlig i forløpet er huden ofte varm og rødlig, senere ofte kald, blek og klam.

Pasienter med sepsis skal bringes til nærmeste sykehus. Mange undersøkelser vil være aktuelle på sykehus, blant annet blodgassanalyse, blodprøver, EKG, bakterieprøver, virusprøver, urinprøve, avføringsprøve, røntgenbilde, CT-bilder, med flere.

Behandling

Behandlingen tar sikte på å fjerne infeksjonen som har utløst den kraftige betennelsesreaksjonen i kroppen. Hovedbehandlingen er væsketerapi, oksygentilskudd og antibiotika direkte i blodet. Ofte er pasienten alvorlig syk, slik at en rekke andre tiltak også vil være nødvendige, for eksempel blodtrykks-økende medisiner, steroider, respirator, blodprodukter, med flere. Behandlingens varighet avhenger av infeksjonens alvorlighet og forløp. Ofte vil behandlingen være vellykket, gjerne over et tidsrom på 10-14 dager.

Prognose

De fleste pasienter som er behandlet for sepsis, kan returnere til dagliglivet uten varige mén. Sepsis kan imidlertid medføre alvorlige og livstruende komplikasjoner som for eksempel sirkulasjonssvikt, respirasjonssvikt, blodlevringssvikt, nyresvikt, leversvikt og blodsyresvikt. Eldre menneseker har større risiko for uheldige komplikasjoner.

Ubehandlet sepsis vil som regel ende fatalt. Det viktige er derfor at pasienter med tegn på alvorlig infeksjon bringes til sykehus. Tidlig diagnose og behandling bedrer prognosen.

Vil du vite mer?