Informasjon

Sepsis (blodforgiftning)

Sepsis er en alvorlig tilstand hvor en infeksjon har medført en alvorlig betennelsestilstand i alle organer i kroppen

Hva er sepsis?

Sepsis kalles også blodforgiftning. Dette er ikke en sykdom, men en tilstand hvor en infeksjon har medført en alvorlig betennelsestilstand i blodet og i mange av kroppens organer. Dette fører ofte til kraftige febertokter og frysninger, og allmenntilstanden blir relativt raskt betydelig redusert. Det er viktig å være klar over at sepsis ikke er en forgiftning, men en alvorlig betennelsestilstand.

Sepsis er årsak til 8-12 av 1000 sykehusopphold. Det er ca 6000 tilfeller årlig i Norge.

Årsaker

Sepsis skyldes en enorm betennelsestilstand i blodet og i mange organer samtidig. Utløsende årsak er ofte en infeksjon, for eksempel lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon eller andre infeksjoner. Hva som utløser den enorme betennelsestilstanden er knyttet til både bakterien som lager infeksjon og pasientens øvrige helse. Ofte vil dessuten bakterien befinne seg i selve blodbanen.

Alvorlig underliggende sykdom kan være årsak til utvikling av sepsis. Dette gjelder blant annet pasienter som får store doser cellegift eller immundempende medikamenter, eldre, personer med diabetes, pasienter med alvorlig kreftlidelse, kronisk nyresykdom, kronisk leversykdom, eller immunsykdom. Noen kan dessuten utvikle sepsis i forbindelse med kirurgisk behandling.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved kraftige infeksjonssymptomer, spesielt høy feber med frostanfall, svekket allmenntilstand, rask puls, rask pustefrekvens, lavt blodtrykk, og ofte endret mental fungering. Mange eldre utvikler vage symptomer som tretthet, sløvhet, akutt forvirring, og bevisstløshet. Tidlig i forløpet er huden ofte varm og rødlig, senere ofte kald, blek og klam.

Pasienter med sepsis skal bringes til nærmeste sykehus. Mange undersøkelser vil være aktuelle på sykehus, blant annet, blodgassanalyse, blodprøver, EKG, bakterieprøver, virusprøver, urinprøve, avføringsprøve, røntgenbilde, CT-bilder, med flere.

Behandling

Behandling tar sikte på å fjerne infeksjonen som har utløst enorm betennelsesreaksjon i kroppen. Hovedbehandlingen er væsketerapi, oksygentilskudd og antibiotika direkte i blodet. Ofte er pasienten alvorlig syk slik at en rekke andre tiltak også vil være nødvendige, for eksempel blodtrykksøkende medisiner, steroider, pustemaskiner, blodprodukter, med flere. Behandlingens varighet avhenger av infeksjonens alvorlighet og forløp. Ofte vil behandlingen være vellykket, gjerne over et tidsrom på 10-14 dager.

Prognose

Ofte vil behandlingen være vellykket, og pasienten kan returnere til dagliglivet uten varige mén. Sepsis kan imidlertid medføre alvorlige og livstruende komplikasjoner som for eksempel sirkulasjonssvikt, respirasjonssvikt, blodlevringssvikt, nyresvikt, leversvikt og blodsyresvikt. Eldre menneseker har større risiko for uheldige komplikasjoner.

Ubehandlet sepsis vil som regel ende fatalt. Det viktige er derfor at pasienter med tegn på alvorlig infeksjon bringes til sykehus. Tidlig diagnose og behandling bedrer prognosen.

Vil du vite mer?

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege ved avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim