Informasjon

Sepsis (blodforgiftning)

Sepsis er en alvorlig tilstand hvor en infeksjon har medført en alvorlig betennelsestilstand i flere organer i kroppen.

Hva er sepsis?

Sepsis kalles også blodforgiftning. En tilstand hvor en infeksjon har medført en alvorlig betennelsestilstand i blodet og i flere av kroppens organer. Dette fører ofte til kraftige febertokter og frysninger, og allmenntilstanden blir relativt raskt betydelig redusert. Sepsis er altså ikke en forgiftning, men en alvorlig betennelsestilstand forårsaket av bakterier som spres via blodet.

Sepsis er årsak til rundt én av 100 sykehusinnleggelser i Norge.

Årsaker

Sepsis skyldes en bakterieinfeksjon og en betennelsesreaksjon som spres i blodet til mange organer samtidig. Utløsende årsak er ofte en avgrenset infeksjon, for eksempel lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon eller andre infeksjoner. Hva som utløser den kraftige betennelsestilstanden, er knyttet til både bakterien som lager infeksjon og pasientens øvrige helse. Ofte vil dessuten bakteriene kunne påvises i blodbanen.

Alvorlig underliggende sykdom kan være årsak til utvikling av sepsis. Dette gjelder blant annet pasienter som får store doser cellegift eller immundempende medikamenter, eldre, personer med diabetes, pasienter med alvorlig kreftlidelse, kronisk nyresykdom, kronisk leversykdom, eller immunsykdom. Noen kan utvikle sepsis i forbindelse med kirurgisk behandling.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved uttalte infeksjonssymptomer. Oftest, men ikke alltid, med høy feber og frostanfall, svekket allmenntilstand, rask puls, rask pustefrekvens, lavt blodtrykk, og ofte endret mental fungering. Mange eldre utvikler vage symptomer som tretthet, sløvhet, akutt forvirring og bevisstløshet. Tidlig i forløpet er huden ofte varm og rødlig, senere kan den bli kald, blek og klam.

Pasienter med sepsis skal bringes til nærmeste sykehus. Mange undersøkelser vil være aktuelle på sykehus, blant annet blodgassanalyse, blodprøver, EKG, bakterieprøver, virusprøver, urinprøve, avføringsprøve, røntgenbilder, CT-bilder, med mer.

Behandling

Behandlingen tar sikte på å fjerne infeksjonen som har utløst den kraftige betennelsesreaksjonen i kroppen. Hovedbehandlingen er væsketerapi, oksygentilskudd og antibiotika direkte i blodet. Ofte er pasienten alvorlig syk, slik at en rekke andre tiltak også vil være nødvendige, for eksempel respirator (pustemaskin), blodtrykksøkende medisiner, kortikosteroider med mer. Behandlingens varighet avhenger av infeksjonens alvorlighet og forløp. Ofte er behandling nødvendig i minst 10-14 dager.

Prognose

De fleste pasienter som behandles for sepsis, blir friske og kan returnere til dagliglivet uten varige mén. Sepsis kan imidlertid medføre alvorlige og livstruende komplikasjoner som for eksempel sviktende hjerte- eller lungefunksjon, blodlevringsforstyrrelser, nyresvikt eller leversvikt. Eldre og pasienter med kronisk sykdom eller medisinbruk som svekker immunsystemet, har større risiko for livstruende komplikasjoner.

Ubehandlet sepsis vil i de fleste tilfeller medføre død. Det er viktig at pasienter med tegn på alvorlig infeksjon legges inn i sykehus så raskt som mulig. Tidlig diagnose og behandling bedrer leveutsiktene.

Vil du vite mer?