Informasjon, tilstand

Lungebetennelse

Årsaker

En rekke ulike bakterier, virus og andre mikroorganismer kan infisere lungevevet og skape en betennelse. Som regel blir det ikke avdekket hvilken mikroorganisme som forårsaker lungebetennelsen. Smitte skjer vanligvis via dråper, ved hoste eller nysing fra syk person. Infeksjonen kan begynne direkte i lungeblærene eller spre seg fra en øvre luftveisinfeksjon eller bronkitt. 

Flere ting kan gjøre deg spesielt utsatt for å utvikle lungebetennelse:

  • Røyking
  • Akutt luftveisinfeksjon eller bronkitt på grunn av virus
  • Svekket hosterefleks som følge av høyt alkoholforbruk, hjertesykdom, hjerneslag eller høy alder
  • Diabetes
  • Kols
  • Demens
  • Kronisk lever- eller nyresykdom
  • Kreft
  • Cystisk fibrose
  • Redusert immunforsvar eller nedsatt allmenntilstand

Lungebetennelse kan også utvikle seg hos ellers friske personer. De fleste alvorlige lungebetennelser er forårsaket av bakteriegruppen pneumokokker. Både pneumokokkvaksinen som inngår som en del av barnevaksinasjonsprogrammet og pneumokokkvaksinen som brukes hos eldre og personer i risikogrupper, beskytter til en viss grad mot lungebetennelse som forårsakes av bakteriene.

Forrige side Neste side