Informasjon, tilstand

Lungebetennelse

Lungebetennelse er en betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med bakterier eller virus. Sykdommen er ganske vanlig og rammer oftest de yngste og de eldste aldersgruppene.

Årsaker

En rekke ulike bakterier, virus og andre mikroorganismer kan infisere lungevevet og skape en betennelse. Som regel blir det ikke avdekket hvilken mikroorganisme som forårsaker lungebetennelsen. Smitte skjer vanligvis via dråper, ved hoste eller nysing fra syk person. Mikrobene vil oftest også føre til betennelse i luftrørene, det vil si bronkiene. Det foreligger da såkalt bronkopneumoni, eller bronkitt-lungebetennelse.

Flere ting kan gjøre deg spesielt utsatt for å utvikle lungebetennelse:

  • Røyking
  • Akutt luftveisinfeksjon eller bronkitt på grunn av virus
  • Svekket hosterefleks som følge av høyt alkoholforbruk, hjertesykdom, hjerneslag eller høy alder
  • Redusert immunforsvar eller nedsatt allmenntilstand
  • KOLS

Lungebetennelse kan også utvikle seg hos ellers friske personer. De fleste alvorlige lungebetennelser er forårsaket av bakteriegruppen pneumokokker. Pneumokokkvaksinen som inngår som en del av barnevaksinasjonsprogrammet, beskytter sannsynligvis mot alvorlig lungebetennelse.

Forrige side Neste side