Informasjon

Antibiotikabehandling

Antibiotikabruk

Antibiotika brukes til å behandle infeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller parasitter. De er ikke virksomme mot virus.

Hvis du har en infeksjon, er det viktig å vite om den er forårsaket av bakterier eller virus. De fleste øvre luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og sår hals, er forårsaket av virus - antibiotika virker ikke mot disse virusene.

Bruker vi for mye antibiotika, eller vi bruker de feil, er det risiko for at bakteriene blir resistente - antibiotikumet blir mindre effektivt mot denne bakterietypen.

Et bredspektret antibiotikum kan brukes til å behandle et vidt spekter av infeksjoner. Et smalspektret antibiotikum virker bare mot noen få typer bakterier. Det finnes antibiotika som angriper aerobe bakterier, mens andre virker mot anaerobe bakterier. Aerobe bakterier behøver oksygen, mens anaerobe bakterier behøver ikke oksygen.

Antibiotika kan gis på forhånd, for å hindre en infeksjon, noe som kan være tilfelle ved noen kirurgiske operasjoner. Dette kalles forebyggende, profylaktisk, bruk av antibiotika. De brukes oftest før inngrep på tarmen eller ved ortopedisk kirurgi. I de fleste tilfeller prøver legene å unngå å bruke antibiotika forebyggende.

Forrige side Neste side