Informasjon

Antibiotikabehandling

Antibiotika, eller antibakterielle midler, er medisiner som ødelegger eller hemmer veksten av bakterier. Penicillin var det første og er det mest brukte antibiotikumet.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene av antibiotika er:

  • Diare - forandringer av bakteriesammensetningen i tarmen gir gunstigere forhold for skadelige bakterier, og kan forårsake en sekundær infeksjon.
  • Kvalme.
  • Soppinfeksjoner i munnen, fordøyelseskanalen og i skjeden.

Sjeldnere bivirkninger er dannelse av nyrestein (sulfonamider), påvirker koagulasjonsfaktorer (cefalosporiner), øker følsomheten for sollys (tetrasykliner), kan påvirke blodsammensetningen (trimetoprim) og døvhet (erytromycin og aminoglykosider).

Noen pasienter, særlig eldre, kan oppleve betennelsesforandringer i tarmen (pseudomembranøs kolitt) som kan føre til alvorlig diare

Forrige side Neste side