Informasjon

Antibiotikabehandling

Antibiotikaresistens

På og i kroppen vår finnes en stor mengde bakterier. Vi har bakterier på huden og i slimhinner, og de finnes i stort antall i tarmen. Bare i munnhulen alene finnes det mer enn hundre forskjellige bakterietyper. Disse normale bakteriene, som også kalles vår normalflora, har en viktig funksjon ved å produsere og vedlikeholde mange av de stoffene som er nødvendige for at hud og slimhinner skal kunne gjøre jobben sin. Bakteriene lever i en slags gjensidig balanse med mennesket, og de normale bakteriene er med og beskytter mot bakterier som framkaller sykdom.

De fleste bakteriene hemmes eller drepes av antibiotika. Noen bakterier kan imidlertid utvikle egenskaper som gjør at de ikke skades av antibiotika, det kalles resistens. Når man gir antibiotika, undertrykkes normalfloraen mens de resistente bakteriene ikke blir forstyrret. Under antibiotikakurer kan derfor de resistente bakteriene formere seg uten å måtte konkurrere med eller påvirkes av de andre bakteriene. Etter hvert kan de resistente bakteriene framkalle sykdom.

Over hele verden er det bekymring for at vi overforbruker antibiotika, fordi det fører til økt antall infeksjoner med bakterier som er resistente mot antibiotika.

Når vi blir syk på grunn av en bakterie som er resistent mot penicillin, vil penicillin ikke ha noen effekt. Multiresistente bakterier betyr at bakterien er motstandsdyktig mot mange, eller i verste fall alle typer antibiotika. Infeksjon med slike bakterier er en stor trussel for pasienter og helsevesen.

Forrige side Neste side