Informasjon, tilstand

Hepatitt C

Hepatitt C er en betennelse i leveren forårsaket av en infeksjon med hepatitt C virus (HCV). Viruset smitter gjennom blod.

Hopp til innhold

Hva er hepatitt C?

Hepatitt C er en betennelse i leveren forårsaket av en infeksjon med hepatitt C virus (HCV). Viruset smitter gjennom blod. Inkubasjonstiden, tiden fra smitte til sykdom, er 4 til 12 uker. 20-40% av nysmittede vil oppleve spontan helbredelse (komplett remisjon) innen 6 måneder etter at de er smittet, og de er virusfri innen et år etter smitte. Hos de resterende vil infeksjonen vedvare og kunne bli kronisk. HCV anses generelt som et lite sykdomsfremkallende virus.

Akutt hepatitt C-infeksjon forløper uten symptomer hos 75% til 85%. Gruppen med symptomer ser ut til å ha større sannsynlighet for spontan, komplett remisjon. Det samme gjelder for kvinner og ved infeksjon i tidlige barneår.

Hepatitt C er en viktig årsak til kronisk leversykdom som oppstår hos 5% til 30% av pasientene. Det utvikler seg en økende leverskade med skrumplever (cirrhose) og komplikasjoner som kan ende i leversvikt eller leverkreft etter 20 til 30 år. Også organer utenom leveren kan rammes. De fleste kroniske bærere av viruset er uten symptomer.

Hva vet du om hepatitt C?

Det finnes nå svært effektiv behandling som kan fjerne viruset i de fleste tilfellene, men behandlingen er kostbar.

leverbetennelse
Animasjon av leverbetennelse

Det er anslått at ca. 20.000-30.000 mennesker har hepatitt C-infeksjon i Norge, og 11.000 til 17.000 lever med hepatitt C som kan trenge behandling. Forekomsten er særlig høy blant rusmisbrukere (blodsmitte), og den er økende blant menn som har sex med menn. Norske tall viser at antall nye tilfeller med hepatitt C har gått ned hvert år siden 2009, da det ble meldt 2264 tilfeller. I 2016 ble det meldt 772 tilfeller av hepatitt C. Cirka 40% av nysmittede er kvinner, andelen er sannsynligvis stigende. Blant meldte tilfeller av nysmittede ses høyest andel i aldersgruppen mellom 20 og 60 år. Cirka 20% er smittet i utlandet, og cirka 50% rapporterer å være smittet ved sprøyter.

På verdensbasis regner man med at 3% eller ca. 130-170 millioner mennesker er smittet og lever med kronisk infeksjon. Høyeste forekomst er funnet i Egypt (25%), Sørøst-Asia (5-10%) og Brasil. Anslagsvis dør det 350.000 personer årlig som følge av hepatitt C-relatert leversykdom.

Hepatocellulært karsinom (leverkreft) er en av de ti vanligste kreftformene i verden, og man regner med at ca. 80% av disse karsinomene skyldes hepatitt B og C.