Informasjon, tilstand

Hepatitt C

Forekomst

Ved inngangen av 2021 lever ca. 6 000 personer i Norge med kronisk HCV-infeksjon. Forekomsten er særlig høy blant stoffmisbrukere (blodsmitte). De utgjør cirka 80 prosent av nysmittede. Forekomsten er økende blant menn som har sex med menn. Norske tall viser at antall nye tilfeller med hepatitt C har gått ned hvert år siden 2009, da det ble meldt 2264 tilfeller. I 2018 ble det meldt 639 tilfeller av hepatitt C. Tall for de siste årene foreligger ikke. Blant meldte tilfeller av nysmittede ses høyest andel i aldersgruppen mellom 20 og 60 år. Cirka 20 prosent er smittet i utlandet, og cirka 50 prosent rapporterer å være smittet med sprøyter.

På verdensbasis er det estimert at 58 millioner mennesker er smittet og lever med kronisk infeksjon (WHO, 2022). Det oppstår 1,5 millioner nye tilfeller per år. Høyeste forekomst er funnet i Egypt (25%), Sørøst-Asia (5-10%) og Brasil. Anslagsvis døde 290 000 personer som følge av hepatitt C-relatert leversykdom i 2019.

Leverkreft er en av de ti vanligste kreftformene i verden, og man regner med at cirka 80 prosent av disse svulstene skyldes hepatitt B og C.

Forrige side Neste side