Informasjon

Hiv-infeksjon og aids - en oversikt

Prognose

Hiv-infeksjonen forløper vanligvis langsomt og utvikles over mange år. Ubehandlet er dødeligheten ved fullt utviklet aids 80 prosent etter 2 år og 100 proent etter 5 år. Med moderne antivirusmidler klarer man hos de fleste å stanse virusformeringen, og stanse utviklingen av skade på immunapparatet. Dette krever kontinuerlig behandling med tabletter og regelmessige kontroller og oppfølging hele livet. Med slik behandlling er overlevelsen god, like god som for andre kroniske sykdommer, som for eksempel diabetes.

Forrige side Neste side