Informasjon

Ulike virus, ulike sykdommer

Ulike virus angriper ulike celler i kroppen

De fleste virus har en tiltrekningskraft, affinitet, til bestemte vev, celletyper eller arter. De er med andre ord spesifikke. Ulike virus har forskjellige egenskaper, og deres spesifisitet bestemmes av ulike cellers sårbarhet, fysiske barrierer, lokale temperatur, pH og vertens infeksjonsforsvar. Virusets spesifisitet er avgjørende for hvordan en virusinfeksjon vil arte seg i en bestemt vert. På fagspråket betegnes disse egenskapene for viral tropisme. Det skilles mellom evnen som et gitt virus har til å infisere en bestemt celle (cellulær tropisme), et bestemt vev (vevstropisme) eller en bestemt art (vertstropisme).

Vi kjenner til en rekke virale tropismer:

  • Poliovirus infiserer og ødelegger selektivt visse nerveceller som har høyere konsentrasjon av overflatereseptorer for poliovirus enn hva ikke-mottakelige celler har.
  • Rhinovirus (luftveisvirus) formerer seg utelukkende i de øvre luftveiene fordi de er tilpasset for å kunne formere seg best ved lave temperaturer.
  • Enterovirus (tarmvirus) formerer seg i tarmen, delvis fordi de motstår å bli ødelagt av fordøyelsesenzymer, galle og magesyre.
  • Hepatitt B-virus binder seg til albumin-reseptorer som finnes i levercellene.
  • Epstein-Barr-viruset fester seg til B-lymfocytter (årsak til mononukleose, "kyssesyken").
  • Hiv bruker CD4-molekyler på T-lymfocytter som spesifikke reseptorer.
  • SARS-CoV-2 smitter lett og har en bred vevstropisme, det vil si at den kan infisere mange celletyper. Fortrinnsvis infiseres celler i luftveiene, men også vevstyper i andre organer synes å kunne infiseres lett.

I tillegg bestemmes viral tropisme av tilstedeværelse av spesifikke komponenter i vertcellen som gjør det mulig for viruset å reprodusere seg.

I kampen mot virus har kroppen en rekke medfødte antivirale "hjelpere" som cytokiner, spesielt det som betegnes interferoner (IFNs) og tumor nekrose faktor (TNF). Ulike interferoner spiller en nøkkelrolle for de ulike virusenes tropisme. TNF kan endre viral tropisme i både en positiv og negativ retning.

Forrige side Neste side