Informasjon

Proteindrikker gir færre sykehusdøgn

Pasienter som drikker proteintilskudd, opplever færre infeksjoner og har behov for kortere opphold på sykehus, enn de som ikke tar slike tilskudd.

Mange forbinder proteindrikker med svette muskelbunter og treningsstudio. Men undersøkelser viser at sykehuspasienter som inntar energiproteindrikke like etter en operasjon, vil ha en rekke fordeler - blant annet færre infeksjoner og andre komplikasjoner og dermed kortere tid på sykehus.

En engelsk undersøkelse studerte pasienter ved en gastrokirurgisk (mage/tarm) avdeling. Pasientene hadde nylig hatt et vekttap på fem prosent og gjennomgått en moderat til større operasjon i bukhulen. Etter operasjonene fikk pasientene kun flytende næring i starten og deretter skånekost. I snitt fikk pasientene lov til å spise på vanlig måte etter seks døgn.

Mindre vekttap og bedre bevaring av muskelkraft

I undersøkelsen ble pasientene tilfeldig utvalgt (randomisert) til to grupper. Den ene gruppen skulle få innta vanlig kost etter at fasten var over, mens den andre gruppen skulle få innta vanlig kost + energiproteindrikke.

I gruppen som fikk energiproteindrikke var det færre komplikasjoner, og da særlig i forhold til sårinfeksjoner. I tillegg var det bedre bevaring av muskelkraft, og mindre vekttap enn i kontrollgruppen.

I et annet forsøk ble det innlagt en ernæringssonde ved slutten av operasjoner i bukhulen, og pasientene ble tilfeldig utvalgt til å få enten energiproteindrikke, eller placebo i sonden.

Etter tre til fire dager var pasientene bra nok til å spise selv og sonden ble fjernet. At pasientene fikk proteintilskudd så tidlig, mer enn halverte antallet sårinfeksjoner i de 30 dagene etter operasjonen undersøkelsen varte.

Mange underernærte pasienter

I en sammenfattende studie (metaanalyse) der pasienter som hadde vært operert for beinskader, fikk energiproteindrikke etter operasjonen, har det blitt påvist betydelig kortere innleggelsestid i forhold til dem som ikke fikk proteinenergidrikke.

I samme artikkel vises det til at 5-50 prosent av de kirurgiske pasientene som deltok i undersøkelsen, hadde en lav kroppsmasseindeks ved innleggelsen. I tillegg gikk 40-90 prosent av dem ned i vekt under innleggelsen, og de fikk ikke i seg mer enn 40-60 prosent av den næringen de hadde behov for.

Inntil 30 prosent av pasienter ved norske sykehus er underernærte. Blant de eldre pasientene er hele fem av ti underernærte. Underernæringen fører til økt sykelighet, økt dødelighet, redusert livskvalitet og flere liggedøgn i sykehus.

Kilder

Referanser

  1. Wischmeyer PE, Carli F, Evans DC, et al. American Society for Enhanced Recovery and Perioperative Quality Initiative Joint Consensus Statement on Nutrition Screening and Therapy Within a Surgical Enhanced Recovery Pathway.. Anesth Analg. 2018 Jan 23 . pmid:29369092 PubMed