Informasjon

Smertestillende etter operasjon

Smertelindring etter en operasjon er en viktig del av behandlingen og har flere positive effekter.

Hva er fordelene med smertestillende etter operasjon?

Tidligere var det en gjengs oppfatning at smerter etter en operasjon var noe man måtte leve med. Dette trenger ikke å være riktig i dag. Arbeidet med smertelindring vektlegges i høy grad på sykehusenes avdelinger, noe som er en følge av at smertelindring har mange positive følger.

Det har vist seg at pasienter som har mindre smerter etter en operasjon, får mindre komplikasjoner etter inngrepet. Bruk av smertestillende kan hjelpe deg til å komme i aktivitet raskere. Dette medfører at du er mindre utsatt for å få blodpropp i beina, og sjansen for å få infeksjoner er også mindre. Samtidig går det raskere å gjenopprette styrke og god fysisk form. Et tungtveiende argument er selvsagt også det fysiske og psykiske velværet som smertestillende kan bidra til. Det er ingen grunn til å legge ekstra byrder til dine plager, og det er gunstig om du opparbeider inspirasjon og motivasjon til å trene deg opp etter en operasjon.

Hvilke smertestillende er tilgjengelig?

Det finnes flere typer smertestillende. Vi kan dele inn de ulike smertestillende i tre grupper:

Paracetamol og NSAIDs (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)

Mange av disse medikamentene får man kjøpt reseptfritt i apoteket, men det betyr ikke at de har dårlig smertestillende effekt. Paracetamol (eks. Paracet®, Pinex®) virker smertestillende og febernedsettende, mens NSAIDs (eks. Ibux®, Naproxen®) i tillegg virker betennelsesdempende. Disse preparatene inngår i det meste av den smertebehandlingen som foregår på et sykehus, men det kan være nødvendig å ta andre smertestillende i tillegg, særlig rett etter operasjonen. Ved mindre operasjoner kan det være tilstrekkelig med paracetamol eller NSAIDs. Preparatene tas som tabletter eller drikkes som mikstur.

Lokalt virkende smertestillende

Dette er medikamenter som enten settes som sprøyte gjennom huden eller at legen via en tynn nål kan sprøyte bedøvelsesmiddel eller smertestillende middel inn i rommet rundt ryggmargen (epidural smertestillende). De virker ved at de blokkerer overføringen av smertefølelse i nervene, og benyttes gjerne rett etter operasjonen slik at pasienten skal kunne våkne opp uten store smerter. Smertelindringen virker bare i et avgrenset område og for en begrenset tidsperiode.

Opioider

Opioidene omfatter morfin og morfinlignende stoffer. Ett av disse, kodein, finnes sammen med paracetamol i tablettform (eks. Paralgin forte®, Pinex forte®). Opioidene er blant de sterkeste smertestillende medikamentene vi har til rådighet. En del pasienter er skeptiske til slike preparater siden de er klassifisert som narkotika, men i et sykehus blir de brukt på en helsemessig forsvarlig måte. Brukt riktig er det ingen fare for at pasienten utvikler avhengighet overfor disse stoffene, og da er de svært verdifulle som smertestillende medikamenter. Bruken av opioider er for de fleste begrenset til en kortere periode, og de benyttes først og fremst ved sterke smerter som ikke lindres av andre smertestillende. Opioider kan tas gjennom munnen som tabletter, eller ved hjelp av sprøyter og venenåler.

Fordeler og ulemper med tabletter/miksturer

Tabletter eller miksturer gir mindre ubehag enn sprøyter. De kan fungere like godt som sprøyter, er lette å ta og kan tas i hjemmet uten behov for assistanse. På den andre siden kan det være situasjoner hvor du ikke skal ta inn noe via munnen, og kanskje er du kvalm eller kaster opp. Videre kan det ta en liten stund (10-30 min) før medisinene begynner å virke.

Fordeler og ulemper med smertestillende gitt på annen måte

Smertestillende gitt som stikkpiller, gjennom huden, i ryggen eller gjennom en blodåre kan gis selv om du er kvalm, eller har fått beskjed om at du ikke skal spise. De har ofte raskt innsettende effekt (særlig hvis du får det i form av en sprøyte), og i enkelte tilfeller (ved direkte tilførsel i blodet) kan pasienten selv regulere dosen smertestillende ved hjelp av en liten pumpe (smertepumpe). Problemet er at det behøves ett eller flere nålestikk, og at det kan utvikle seg lokale problemer i området hvor stikket settes.

Fordeler og ulemper med NSAIDs

Avhengig av hvor mye smerter du har, vil disse medikamentene kunne ta bort eller i hvert fall redusere smerten. I tillegg vil de kunne redusere behovet for sterkere smertestillende, noe som gjør at disse preparatene ofte kombineres med sterkere medikamenter rett etter operasjonen. Det er ingen fare for å utvikle avhengighet overfor disse stoffene, og de gir generelt lite bivirkninger ved bruk i kortere perioder.

De fleste NSAIDs påvirker blodlevringen, noe som kan bidra til at blødninger bruker lengre tid på å stoppe opp. De kan også gi kvalme, magesår og nyreproblemer i enkelte tilfeller. Hos mange gir ikke disse medikamentene tilstrekkelig smertestillende effekt etter en operasjon.

Fordeler og ulemper med opioider

Opioider har sterk smertestillende effekt, men de kan gjøre deg sløv. Videre kan du bli kvalm og få forstoppelse. I store doser kan de virke negativt inn på pusting og vannlating. Avhengighet er sjelden noe problem ved bruk som smertestillende i enkeltdoser eller for en kort periode.

Fordeler og ulemper med lokale smertestillende

Lokale smertestillende fungerer godt mot smerten, og de kan redusere behovet for andre smertestillende. Ett av problemene kan være behovet for gjentatte sprøytestikk. Det å miste følelsen i en del av kroppen kan være lite hensiktsmessig, og enkelte former for lokale smertestillende (spinal og epidural) kan påvirke funksjonen til muskulaturen i området.

Vil du vite mer?