Nyhetsartikkel

Dumping syndrom

Dumping syndrom er en rekke ubehagelige symptomer som skyldes at magesekken slipper gjennom alt for mye innhold til tarmen på kort tid. Tilstanden oppstår ofte i etterkant av operasjoner på magesekken, som for eksempel gastrisk bypass.

Dumping syndrom er en gruppe symptomer som i de fleste tilfeller oppstår etter at du har gjennomgått et kirurgisk inngrep der deler av eller hele magesekken din er fjernet, eller der magesekken er sjaltet ut for at du skal gå ned i vekt - et inngrep som kalles gastrisk bypass.

Hvordan fungerer magesekken normalt?

Etter et måltid fylles magesekken med mat. I magesekken spaltes maten ved hjelp av enzymer og saltsyre til mindre matpartikler. Dette gjør at maten lettere kan fordøyes lengre nede i tarmen. Magesekken slipper regelmessig ut små porsjoner med delvis fordøyd føde til tarmen, noe som gjør at det tar flere timer før magesekken er tømt etter et måltid.

Hva skjer ved dumping syndrom?

Ved dumping syndrom passerer en stor mengde mageinnhold raskt ned i tarmen, mageinnholdet tar ikke den normale "pausen" i magesekken. Dette skyldes som regel kirurgiske inngrep, skader på magesekken eller en dårlig fungerende lukkemuskel i bunnen av magesekken.

Mens magesekken er tøyelig, har ikke tynntarmen de samme elastiske egenskapene. Strekket på tarmveggen utløser en rekke symptomer, både via nervesignal og gjennom frigjøring av signalstoffer.

Strekk i tarmveggen kan gi både kvalme og smerter, og det kan forårsake raskere passasje av føde gjennom tarmen - noe som medfører diaré. Dumping syndrom kan også føre til at væske forlater blodbanen for raskt. Disse forholdene sammen med nervesignalene (vagus-respons) kan forårsake blodtrykksfall med slapphet, uvelhetsfølelse, svimmelhet, og reaksjonen kan bli så kraftig at man besvimer.

I noen tilfeller kan dumping syndrom svekke blodsukkerreguleringen. Dersom mageinnholdet inneholder mye sukker, kan det forårsake en rask blodsukkerstigning. Kroppen vil overkompensere med å frigjøre for mye insulin, og vi får et påfølgende blodsukkerfall som en reaksjon på dette. Sukkermolekyl er små, noe som gjør at de kan forårsake en stor partikkeltetthet i tarmhulen. Dette tiltrekker ekstra mye væske. Sukkerrik føde er derfor det som kan gi mest plager ved dumping syndrom.

Hos de som har fått fjernet deler av magesekken, er magens hormonregulering kommet i ulage. Dette kan også forverre plagene ved dumping syndrom.

Tidlige symptomer ved dumping syndromet

De fleste opplever problemene 30-60 minutter etter matinntak, dette omtales som tidlige symptomer på dumping syndrom. Søt mat som søtsaker, sjokolade, karameller, leskedrikker, is, fruktjuice, milkshake etc. passerer raskt ned til tynntarmen og er den vanligste utløsende årsaken til dumpingplager. Symptomene er:

 • Kvalme
 • Slapphet og uvellhet
 • Diaré
 • Søvnighet
 • Svetting
 • Økt hjertefrekvens
 • Svimmelhet

I noen tilfeller kan du bli så svak at du må legge deg ned til symptomene går over. Du kan forebygge slike symptomer gjennom å begrense tilførselen av sukker og ved å spise små måltider. Bruk heller kunstige søtningsmiddel.

Sene symptomer på dumping, en til tre timer etter måltid

Hos noen kan symptomene oppstå en til tre timer etter matinntaket, dette er sene symptomer på dumping og skyldes at kroppen har frigjort for mye insulin slik at blodsukkeret kan bli for lavt.

Blant de som opplever dumping en til tre timer etter et måltid, er følgende vanlige symptomer:

 • Svetting
 • Svakhet/utmattelse
 • Svimmelhet
 • Angst, nervøsitet
 • Hjertebank
 • Besvimelse
 • Forvirring
 • Diarè
 • Lavt blodsukker

Blandingsformer

Noen opplever begge faser av dumping syndrom. Symptomene varierer fra milde til alvorlige. Osmotiske krefter og strekk på tarmveggen er fellestrekk ved de fleste forklaringsmodellene.

Kan føre til frykt for å spise

Gastrisk bypass har blitt en av de vanligste årsakene til dumping syndrom, men flere typer magekirurgi kan føre til dumping. Andre eksempler er fjerning av magesekken (gastrektomi), overskjæring av nervene til magesekken (vagotomi) og "syrelås"-operasjon (fundoplicatio).

Enkelte underliggende tilstander eller medikamenter kan gjøre deg mer disponert for dumping syndrom. Blant disse er diabetes, Zollinger-Ellison syndrom (overproduksjon av gastrin), og den kvalmestillende medisinen metoklopramid (Afipran).

Alvorlige tilfeller av dumping syndrom kan føre til betydelig vektreduksjon og til feilernæring. Noen ganger kan ubehaget ved dumping syndrom føre til at man får en frykt for å spise. Noen får også begrenset livsutfoldelsen ved at de unngår utendørsaktiviteter for å kunne holde seg i nærheten av toalettet. For noen kan kroniske symptomer gjøre det vanskelig å jobbe, eller holde på en jobb.

Råd som kan hjelpe

Råd som kan hjelpe ved dumping syndrom, er:

 • Spis mindre måltider
 • Unngå drikke til måltidene
 • Endre kostholdet ditt - spis mat med færre raske karbohydrater
 • Øk fiberinntaket
 • Unngå alkohol
 • Tygg godt
 • Unngå mat med mye syre
 • Tilbered mat på en sunnest mulig måte - kok, grill eller bak maten
 • Sørg for å få i deg nok vitaminer, jern og kalsium
 • Legg deg ned rett etter at du har spist

Det finnes også enkelte typer medisiner som kan hjelpe. Snakk med legen din om dette.

Dumping syndrom er noe man er blitt stadig mer oppmerksom på, og som man forsøker å unngå gjennom valg av kirurgiske metoder ved magekirurgi. Det finnes også kirurgiske alternativ ved et oppstått dumping syndrom.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Hejazi RA, Patil H, McCallum RW. Dumping syndrome: establishing criteria for diagnosis and identifying new etiologies. Dig Dis Sci 2010; 55: 117-23. PubMed