Informasjon

Laparoskopisk galleoperasjon

Forundersøkelser

Ultralydundersøkelse er den beste metoden for påvisning av galleblærestein. Dersom undersøkelsen er normal til tross for typiske symptomer, bør undersøkelsen gjentas. Blodprøver som viser hvor godt leveren fungerer, tas, og prøvene gjentas få dager før inngrepet for å vurdere sannsynligheten for at gallestein har kommer over i hovedgallegangen. Unormale blodprøver tilsier at det bør tas MR-bilder eller gjøres såkalt endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP). Er blodprøvene normale, er det naturlig å tro at steinen har passert over i tolvfingertarmen av seg selv. Du bør da opereres snarest, i løpet av en uke, før ny stein kommer over i gallegangen.

Forrige side Neste side