Informasjon

Hårfjerning med laser

Hjemmebehandling

Siden lysbaserte hårfjerningsapparat til hjemmebruk kom på markedet i Europa i 2010, har slike produkter vært populære. Fra å være kontrollert av leger, er nå lysbasert hårfjerning noe man også kan gjøre selv. I en gjennomgang av studier som ble publisert i Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology i 2011 har forfatterne gått gjennom utførte studier for å se nærmere på effekten ved bruk av slike apparat. Forfatterne fant syv studier, kun èn av disse var kontrollert, og ingen var randomiserte og kontrollerte - med andre ord hadde studiene lav kvalitet.

Det ble funnet best bevis for effekt (best evidence) for IPL-apparat (intense-pulsed light), og begrenset bevis for laser. De fleste av studiene så på korttidseffekt av hårreduksjon opp til tre og seks måneder. Her fant de en hårreduksjon på 6 til 72 prosent etter gjentatte behandlinger.

Forrige side Neste side