Informasjon

Kosmetisk kirurgi

Utbredelse

I 2014 ble det utført 13.9 millioner (minimalt invasive) kirurgiske inngrep i USA. Kvinner utgjør 90 prosent av inngrepene, mens menn står for 10 prosent. Selv om tallene i Norge er mye lavere, er fordelingen mellom kjønnene den samme, ifølge Helsetilsynets rapport om kosmetisk kirurgi fra 2004. Myndighetene regner med at det blir gjort mellom 8000 og 9000 kosmetiske inngrep i Norge hvert år. Snaut en fjerdedel av norske kvinner kunne tenke seg å gjennomføre en kosmetisk operasjon, viser en norsk studie.

Forrige side Neste side