Informasjon

Praktisk gjennomføring av smertebehandlingen

Gjennombruddssmerte

Gjennombruddssmerte er en plagsom opplevelse som du kan få f.eks. hvis du har glemt å ta smertestillende medisin, eller dersom den faste morfindosen er blitt for lav. Ved siden av å være ubehagelig, er en gjennombruddssmerte ugunstig, fordi den kan være med på å utvikle kroniske smerter som kan være vanskelige å behandle.

Gjennombruddssmerter skal umiddelbart takles med en ekstradose hurtigvirkende morfin. Som hovedregel skal denne dosen være sjettedelen av den totale morfindøgndosen. Det betyr at står pasienten på 60 mg depotmorfin eller hurtigvirkende morfin per døgn, skal en ekstradose være morfin 60 mg : 6 = morfin 10 mg. Står pasienten på 600 mg, skal en ekstradose være morfin 600 mg : 6 = morfin 100 mg. Hvis gjennombruddssmerten slår til før det har gått to timer etter siste faste dose, tas full ekstradose. Er det gått mer enn to timer, reduseres ekstradosen tilsvarende. Neste dose tas ifølge oppsatt tidsskjema. Det er vanlig at det brukes for lave ekstradoser, særlig hos pasienter som bruker høy fast døgndose. Opptrer gjennombruddssmerter ofte, er sannsynligvis den faste døgndosen morfin for lav. Opptrapping skjer da som beskrevet ovenfor.

Forrige side Neste side