Informasjon

Praktisk gjennomføring av smertebehandlingen

Mange tabletter?

Oralt inntak av mange medisiner representerer et stort problem for mange pasienter. For svake pasienter med problemer i mage­tarmkanalen (blant annet medisinbivirkninger som forstoppelse, munntørrhet, kvalme, oppkast), kan hver ny tablett representere en uoverkommelig tilleggsbelastning. Da er det kjærkomment at morfin og flere andre medikamenter kan gis som fortløpende infusjon fra smertepumpe, for eksempel under huden (subkutant).

Problemer med å ta mange medikamenter gjennom munnen er som nevnt en god grunn til å skifte til subkutan behandling. Noen få pasienter får uvanlig store plager med kvalme og oppkast av oralt morfin, bivirkninger som hos disse kan være vanskelige å påvirke med kvalmestillende medisin. Av og til tåler disse subkutant morfin bedre. Dersom det er stopp i mage­tarmkanalen, slik at mat og medisiner ikke kan fordøyes eller passere, er subkutan behandling som regel en god løsning. Hos svake pasienter med langt fremskredet sykdom, kan subkutan medisintilførsel være eneste mulighet for å gi god lindring av smerter, angst og uro.

Prinsipielt har subkutant og oralt morfin de samme virkninger og bivirkninger. Likevel kan pasienter med langt fremskredet sykdom, ha problemer med å oppnå god nok smertelindring med oral behandling. Både pasienter som ikke blir godt nok smertelindret av morfin, og de som får for plagsomme bivirkninger av morfin, kan oppleve avgjørende bedring i livskvaliteten med subkutan behandling. Vanligvis blir subkutan smertelindring mer og mer aktuelt jo lenger pasienten kommer ut i sykdomsforløpet.

Forrige side Neste side