Nyhetsartikkel

Alternativ behandling og kreft

NIFAB har i samarbeid med Kreftforeningen laget en omfattende temaside, med kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling og kreft.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

1. mars 2012 lanserte NIFAB (Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling) temasider med forskningsbasert informasjon om effekt og sikkerhet ved utbredte alternative kreftbehandlinger.

Temasidene er laget i samarbeid med Kreftforeningen, som har bidratt med prosjektstøtte til sidene. Foreløpig inneholder sidene ni spesialartikler, men NIFAB arbeider med et trettitalls nye artikler som skal inn på nettsidene. Sidene retter seg i hovedsak mot kreftpasienter og pårørende.

Mange spørsmål

Årsaken til prosjektet er at både NIFAB og Kreftforeningen i mange år har fått spørsmål både fra kreftpasienter og deres pårørende, om ulike alternative kreftbehandlinger.

Det finnes svært mye forskjellig informasjon om alternativ behandling og kreft, tilgjengelig av svært ulik kvalitet. Fellestrekkene er ofte at den ikke er tuftet på vitenskaplige dokumentasjonsprinsipper, ikke forteller hva forskningen sier, eller hvilke forsiktighetsregler du bør ta om du vil bruke slik behandling, skriver NIFAB i sin pressemelding.

NIFAB

NIFAB er en nasjonal informasjonsbank (på nett) hvor kunnskap om alternativ behandling er samlet. NIFAB finansieres av Helse- og Omsorgsdepartementet, og fremmer kvalitetssikret og kunnskapsbasert faktainformasjon om alternative behandlingsmetoder.

NIFAB er en nøytral aktør som verken skal fremme eller hemme bruk av alternativ medisin.

NIFAB har nettstedsadressen NIFAB.no. Det nye temasenteret om kreft og alternativ behandling finner du ved å følge denne lenken.