Nyhetsartikkel

Alternativ behandling og kreft

NAFKAM har en omfattende temaside med kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling og kreft.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin har egne temasider med forskningsbasert informasjon om effekt og sikkerhet ved utbredte alternative kreftbehandlinger. 

Sidene ble først lansert av NIFAB (Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling) i 2012. NIFAB var en tidligere underavdeling av NAFKAM.

Sidene retter seg i hovedsak mot kreftpasienter og pårørende.

Mange spørsmål

Årsaken til at temasidene ble opprettet er at mange - både kreftsyke og pårørende, har spørsmål om ulike alternative kreftbehandlinger.

Det store mengder informasjon om alternativ behandling og kreft, tilgjengelig av svært ulik kvalitet. Fellestrekkene er ofte at den ikke er tuftet på vitenskaplige dokumentasjonsprinsipper, ikke er objektiv, ikke forteller hva forskningen sier, eller hvilke forsiktighetsregler du bør ta om du vil bruke slik behandling, ifølge NAFKAM.

NAFKAM

NAFKAM er en nasjonal informasjonsbank hvor kunnskap om alternativ behandling er samlet. På oppdrag fra norske helsemyndigheter tilbyr NAFKAM kvalitetssikret og kunnskapsbasert faktainformasjon om alternative behandlingsmetoder.

NAFKAM er en nøytral aktør som verken skal fremme eller hemme bruk av alternativ medisin.

NAFKAM har nettstedsadressen NAFKAM.no. Temasenteret om kreft og alternativ behandling finner du ved å følge denne lenken.