Informasjon

Kreft og sex - fysiske problemer for kvinnen

Blærekreft

Hos noen pasienter med kreft i urinblæren blir det nødvendig å fjerne denne helt. Vanligvis anlegger kirurgen da en urostomi, en åpning i bukveggen der urinen føres ut til en oppsamlingspose som festes på huden. Ofte er det imidlertid mulig å lage en "ny" blære av et stykke hentet fra en tarm. Urinen tømmes på normalt vis eller ved hjelp av et kateter som føres inn gjennom en åpning i bukveggen.

Det tar gjerne tid før pasienten kommer seg etter operasjonen og venner seg til forandringene som er skjedd med kroppen. I mellomtiden er det ikke uvanlig at seksuallivet er redusert, men det pleier å ta seg opp igjen når det er gått en stund og pasienten er blitt tryggere på sin nye situasjon.

Hos kvinner fjerner man som regel livmoren sammen med blæren uten at dette i seg selv medfører problemer for seksuallivet. Når blæren fjernes hos menn blir imidlertid nervebanene som regulerer ereksjonen (reisningen) gjennomskåret og delvis fjernet. De fleste menn er derfor impotente etter operasjonen, mens deres seksuelle lystfølelse er uforandret. Det er viktig at pasienten og hans partner blir orientert på forhånd om denne vanlige bivirkningen gjennom en samtale med legen.

Forrige side Neste side