Informasjon

Kreft og sex - fysiske problemer for kvinnen

Brystkreft

Brystene spiller en viktig rolle for seksuallivet, både fysisk og psykisk. Selvsagt er verken seksuell lyst eller evne avhengig av brystene, og kroppen har mange andre erogene soner - eller altså seksuelt følsomme områder. For de fleste kvinner har imidlertid brystene betydning for opplevelsen av seg selv som seksuelt vesen. Derfor er det en følelsesmessig omveltning å få fjernet et bryst, og operasjonen virker ofte inn på selvbildet. Dette gjelder både unge og eldre kvinner, man kan ha like stort behov for å føle seg tiltrekkende og kvinnelig om man er kommet opp i årene. Eldre kvinner har dessuten ofte en mer tradisjonell holdning til hva som er "kvinnelig" enn sine yngre medsøstre, og får lettere skamfølelse ved å bli sett naken. Med det ene brystet borte kan man lett føle seg dobbelt naken.

Når man lever i et fast forhold vil det ofte kjennes riktig at partneren får dele mest mulig av det kvinnen gjennomlever, f.eks. ved å være der når bandasjene fjernes og hun første gangen skal se seg selv etter operasjonen. Under enhver omstendighet er det viktig at man snakker sammen så åpent man kan - ellers kan det skje at partneren ikke tør nærme seg kvinnen av usikkerhet over hva hun føler og hvordan hun vil reagere, mens hun på sin side tolker dette som et uttrykk for at hun ikke er tiltrekkende mer.

Den første reaksjonen er gjerne at man vil skjule arret. Noen kvinner velger å dekke til overkroppen eller å ha på brystholder og protese også i intime øyeblikk. Andre foretrekker etter en tid å la være å skjule sporene etter operasjonen, og opplever det kanskje også som godt og bekreftende å bli berørt der brystet engang var. Begge måter å forholde seg på kan være bra, det viktigste er at både kvinnen og hennes partner føler seg fortrolige med det hun velger å gjøre.

Det krever tid å venne seg til det nye utseendet og akseptere seg selv slik man er blitt, men etter hvert som operasjonen kommer på avstand leges også de psykiske sår, og selvfølelsen vender tilbake. Man skal selvfølgelig ikke bagatellisere hva det vil si å tape et bryst, men tross alt er brystene bare en liten del av alt det som gjør en kvinne kvinnelig og tiltrekkende.

Forrige side Neste side