Informasjon

Cyster på eggstokkene

Cyster på eggstokkene vil i de fleste tilfeller ikke gi noen symptomer, men hvis cystene blir store, kan de trykke på blære eller endetarm. Hvis cysten roterer rundt stilken, vil det gi akutte magesmerter.

Hva er cyster på eggstokkene?

Mucinøst cystadenom (ultralydbilde)
Mucinøst cystadenom (ultralydbilde)

Godartede svulster på eggstokkene (ovariene) er som regel cyster. En cyste er en væskefylt blære som kan ses på overflaten av eggstokken. Ofte er det snakk om flere cyster. Polycystisk ovarialsyndrom (PCO) er dog en egen sykdom som er karakterisert ved mange cyster i eggstokkene, og den omtales annet sted.

Mange av de cystene som dukker opp på eggstokkene, er helt normale og kalles derfor fysiologiske cyster. De oppstår som følge av eggløsning, og de krymper vanligvis i løpet av en til tre måneder. Andre cyster skyldes overvekst av forskjellige celletyper i eggstokkene.

Cirka ti prosent av alle menstruerende kvinner mellom 45 og 50 år har en eller flere cyster på eggstokkene. Mens det er noen færre (omtrent syv prosent) av de kvinner som ikke menstruerer, som har slike cyster.

Neste side