Informasjon

EILO - exercise-induced laryngeal obstruction

EILO - exercise-induced laryngeal obstruction vil oversatt il norsk bety "anstrengelses-utløst forsnevring eller tranghet i strupen". Typiske symptomer på tilstanden er akutte pustevansker ved harde fysiske anstrengelser.

Temaside om Korona

Hva er EILO?

EILO er et akronym/forkortelse for exercise-induced laryngeal obstruction. Direkte oversatt til norsk betyr det anstrengelses-utløst forsnevring eller tranghet i strupen. Den som lider av EILO får akutte pustevansker under harde fysiske anstrengelser. Det blir plutselig unormalt tungt å trekke inn nok luft, og man opplever åndenød og må stanse aktiviteten. Normalt går da plagene over raskt, i løpet av mindre enn fem minutter. 

Forekomst

Tilstanden er vanligere enn man tidligere har trodd. I svenske og danske studier har man funnet at så mage som 5-7% i aldersgruppen 14-24 år plages med EILO. Sykdommen kan finnes også hos barn helt ned i småbarnsalder. 

Det er en mistanke om at mange med denne sykdommen ikke blir oppdaget, og mange får feilaktig behandling for det som kalles anstrengelsesutløst astma. 

Årsaker

Den direkte årsaken til det som skjer i strupen er bare delvis kjent. Strupen er den øverste delen av luftveiene, og har en komplisert funksjon. Når vi svelger lukkes strupen slik at all mat og drikke skal finne veien ned i spiserøret, som har sin øvre åpning rett bak strupen. Når vi snakker trekkes stemmebåndene, som ligger midt i strupeområdet, seg sammen for at lyder skal dannes. Ved hard fysisk belastning med maksimal pusting bidrar muskler i struperegionen til å utvide strupen, og stemmebåndene er maksimalt åpne.

Ved EILO ser man helt uhensiktsmessige bevegelser i strupen og stemmebåndene, slik at hulrommet innsnevres og luftstrømmen hindres. Årsakene er som sagt ukjent, men man antar at det er en kombinasjon av undertrykk ved høyt pustevolum, endring av nerve- og muskelfunksjon og muligens økt mengde stresshormoner under den kraftige anstrengelsen. 

Symptomer og tegn

Symptomene er typiske ved at man, under fysisk aktivitet med høyt pustevolum, plutselig får åndenød med pipende pust, og ofte samtidig ubehag, ev, smerte i struperegionen. Det er under innpustingen man merker hindringen og hører pipingen, men de flest vil bare merke situasjonen som tung pust og åndenød. Hos noen kan åndenøden bli så uttalt at det utløser kvelningsfornemmelse og panikk, og kan føre til såkalt hyperventilasjon. I slike tilfeller kan det være vanskelig å skjønne hva som foregår. 

Når den fysiske anstrengelsen stanser, vil det hele roe seg, og pusten blir normal, vanligvis i løpet av 1-5 minutter. 

Diagnostikk

Når man kjenner til denne sykdommen kan diagnosen stilles på bakgrunn av den typiske beskrivelsen med anstrengt innpusting og piping som melder seg under maksimal anstrengelse.

Mange får diagnosen anstrengelsesutløst astma, og opptil 70% av alle som får diagnosen EILO har forsøkt astmamedisiner på forhånd. Ved anstrengelsesastma melder ofte de verste pusteproblemene seg etter at anstrengelsen er over, og det under utpusting det er trangt og piper. 

For helt sikker bekreftelse av EILO må man undersøkes ved en spesialavdeling med "continous larynx examination", såkalt CLE-test. Dette foregår ved at et tynt kamerarør føres ned til strupen, via nesen, og festes til et stativ på hodet. Pasienten kan da belaste på tredemølle eller ergometersykkel, mens legen kontinuerlig har videobilde av strupens innside. Dersom man ser at strupen trekker seg sammen samtidig med at plagene melder seg, er diagnosen bekreftet. 

Behandling

I mange tilfeller kan en bekreftelse på hva som er galt være en god hjelp. Det er også viktig å understreke at tilstanden er ufarlig, og at den kan behandles. Øvelser som fører til avspenning i strupemuskulaturen kan være nyttig, og innlæring av riktig pusteteknikk, det vil si "puste med magen", er viktig. Noen har nytte av behandling hos logoped eller fysioterapeut.

Unntaksvis, hos mindre enn 10%, kommer man ikke til målet med slike tiltak. Da kan et operativt inngrep i øvre del av strupen ha god effekt. 

Forløp og prognose

Tilstanden er ufarlig, men kan være svært plagsomt og i mange tilfeller skremmende. EILO an også føre til at man gir opp idrettsaktiviteter, og dropper trening.

Det er ikke godt kartlagt hvordan denne tilstanden utvikler seg over tid, men erfaringsbaserte data tyder på at plagene avtar med økende alder.