Informasjon

Peppermynteolje

Bruk og effekt

Peppermynteolje er grundigst undersøkt i behandlingen av irritabel tarm.

Irritabel tarm. Vitenskapelige studier av effekten av peppermynteolje ved irritabel tarm viser noe sprikende resultater, men midlet synes å kunne gi noe lindring av enkelte symptomer som luft i magen, magesmerter og luftavgang (promping). En samlestudie viser at peppermynteolje gir bedre symptomlindring enn narremedisin (placebo)2. Dog anføres det at kvaliteten på studiene er variabel og ikke god. Nyere studier av bedre kvalitet bekrefter imidlertid at peppermynteolje har effekt både hos voksne3 og barn4. Og det samme gjelder en samleanalyse5.

Magekatar (funksjonell dyspepsi). En kombinasjon av kapsler med peppermynteolje og karveolje er vist i flere studier å dempe symptomer som oppfylthet, oppblåsthet og ubehag i magen ved funksjonell dyspepsi6-7. En australsk studie viste også at denne kombinasjonen har en viss lindrende effekt8. En rekke andre urter inngår i disse preparatene, og det er derfor vanskelig å si hvor mye av effekten som skyldes peppermynteoljen.

Spenningshodepine. To studier har vist at lokal påsmøring av peppermynteolje demper plagene ved spenningshodepine9. Det er også vist at behandlingen er bedre enn placebo. I en sammenlignende studie med paracetamol fant forskerne lindrende effekt innen 15 minutter og ingen forskjell i effekt mellom de to preparatene9.

Forrige side Neste side