Informasjon

Peppermynteolje

Kontraindikasjoner, bivirkninger og interaksjoner

I store doser kan peppermynteolje være giftig, og det har vært rapportert tilfeller av akutt nyresvikt. Det frarådes å bruke medisinen ved galleveissykdom, og det tilrådes forsiktighet med preparatet hvis du har gastroøsofageal reflukssykdom (lekkasje av syre til spiserøret), fordi det kan forverre tilstanden. Peppermynteolje bør unngås under svangerskap, og forsiktighet bør utvises under amming. Urtete med peppermynteolje oppfattes imidlertid som trygt i disse situasjonene.

Vanlige rapporterte bivirkninger er allergiske reaksjoner, halsbrann, brennende følelse rundt endetarmen, sløret syn, kvalme og brekninger2. Det er usikkert om peppermynteolje har ugunstige innvirkninger på behandling med andre medisiner (interaksjoner).

Forrige side Neste side