Informasjon

Crohns sykdom

Temaside om Korona

Årsaker

Årsaken til sykdommen er ukjent. Ingen kjente bakterier eller virus forårsaker betennelsen. Det antas at tilstanden skyldes en kombinasjon av miljømessige, immunologiske og bakterielle faktorer hos personer som er genetisk disponerte. Det resulterer i en kronisk betennelse i deler av tarmen. Crohns sykdom har sammenheng med immunsystemet vårt, men den er ikke regnet som en autoimmun sykdom. Nøyaktig hva immunproblemet skyldes, er ukjent, men det kan være en en form for immunsvikt.

Arvelige faktorer er av betydning. Det finnes opphopning av tilfeller med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt i enkelte familier. Har du en søster eller bror med en av disse sykdommene, er det betydelig økt risiko for at du også kan utvikle sykdom. Sannsynligvis er det en kombinasjon av miljømessige og genetiske (i arvestoffet) faktorer som utløser sykdommen.

Crohns sykdom har visse likhetstrekk med en annen sykdom i tarmen, ulcerøs kolitt. Denne sykdommen angriper bare tykktarmen og har et annet og mer sammenhengende betennelsesmønster. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt utgjør tilsammen det som kalles kronisk inflammatorisk tarmsykdom (inflammasjon = betennelse uten bakterier eller virus).

Forrige side Neste side