Informasjon

Crohns sykdom

Temaside om Korona

Årsaker

Årsaken til sykdommen er ukjent. Det antas at tilstanden skyldes en kombinasjon av miljømessige, immunologiske og bakterielle faktorer hos personer som er genetisk disponerte. Det resulterer i en kronisk betennelse i deler av tarmen. Crohns sykdom har sammenheng med immunsystemet. Nøyaktig hva immunproblemet skyldes, er fortsatt ukjent, men det kan være en form for immunsvikt.

Det er uklart om Crohns sykdom er en sykdom hvor kroppen angriper sine egne celler direkte (autoimmun sykdom). Hittil er det ikke påvist autoantistoffer (antistoffer mot eget vev) som er spesifikke for Crohns sykdom. Men sykdommen er assosiert til en rekke autoimmune sykdommer.

Arvelige faktorer er av betydning. Det finnes opphopning av tilfeller med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt i enkelte familier. Har du en søster eller bror med en av disse sykdommene, er det økt risiko for at du også kan utvikle sykdom. 

Crohns sykdom har visse likhetstrekk med en annen sykdom i tarmen, ulcerøs kolitt. Denne sykdommen angriper bare tykktarmen og har et annet og mer sammenhengende betennelsesmønster. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt utgjør til sammen det som kalles kronisk inflammatorisk tarmsykdom (inflammasjon = betennelse uten bakterier eller virus).

Forrige side Neste side