Informasjon

Ulcerøs kolitt

De vanligste symptomene ved ulcerøs kolitt er magesmerter og blodig diaré.

Ulcerøs kolitt, årsak

Årsaken til sykdommen er ukjent. Den mest populære teorien er at kroppens immunsystem reagerer på et hittil ukjent virus eller en bakterie og utvikler antistoffer som ved en feil angriper celler i tarmens slimhinne. Derved oppstår en kronisk betennelse.

Arvelige faktorer spiller trolig en rolle. Psykisk stress og andre sykdommer er ikke årsak til ulcerøs kolitt, men de kan ofte føre til oppblussing av symptomene. Overfølsomhet overfor mat og matprodukter er heller ikke noen årsaksfaktor.