Informasjon

Ulcerøs kolitt

De vanligste symptomene ved ulcerøs kolitt er magesmerter og blodig diaré.

Etter det første akutte anfallet blir de fleste pasienter symptomfrie en kortere eller lengre periode. De aller fleste har imidlertid et eller flere tilbakefall i løpet av en 10-årsperiode.

Hopp til innhold

Ulcerøs kolitt, behandling

Målet med behandlingen er å avbryte akutte anfall, og å forebygge tilbakefall. Dersom sykdommen bare er lokalisert i endetarmen, kan den noen ganger behandles hos primærlege. Ved utbredelse også i tykktarmen er det vanlig at behandlingen ledes av spesialist i samarbeid med primærlege.

Kirurgi er den eneste behandlingen som kan helbrede tarmsykdommen.

Akutte episoder med ulcerøs kolitt kan være både farlige og plagsomme, og de krever ofte intensiv behandling i sykehus. 

Hos noen personer utløses symptomene av visse typer mat. Ved å unngå disse matslagene kan de til en viss grad være i stand til å kontrollere sykdommen. Det dreier seg særlig om sterkt krydret mat og melkeprodukter. Hver person opplever sykdommen på sin måte, derfor er det avgjørende å tilpasse behandlingen individuelt. Psykologisk og følelsesmessig støtte vil også være viktig.

Noen pasienter vil ha gode perioder i måneder og år der symptomene er borte. Men hos de fleste vil symptomene komme tilbake. Skiftningene i sykdommen gjør at man ikke alltid vet om en behandling har hjulpet.

I behandlingen av ulcerøs kolitt benyttes først og fremst 2 typer medisiner: Kortison og mesalazin (5-ASA)-preparater. Medikamentene finnes både i tablettform og til lokalbehandling (klyster) i tarmen. Nøyaktig hvilken medisin og hvilke doser som skal benyttes, avgjøres oftest av spesialist i mage-tarm sykdommer. Ved mer uttalt sykdom benyttes behandling med immunmodulerende medikamenter som azatioprin og tumornekrosefaktor alfa-blokkere. Ved langvarig forløp, eller ved svært alvorlig tarmbetennelse (fulminant kolitt), kan man være nødt til å fjerne tykktarmen (kolektomi).

Se mer om behandling av ulcerøs kolitt.