Informasjon

Ulcerøs kolitt

De vanligste symptomene ved ulcerøs kolitt er magesmerter og blodig diaré.

Ulcerøs kolitt, behandling

Målet med behandlingen er å avbryte akutte anfall samt å forebygge tilbakefall. Dersom sykdommen bare er lokalisert i endetarmen, kan den noen ganger behandles av primærlegen. Ved utbredelse også i tykktarmen er det vanlig at behandlingen ledes av spesialist i samarbeid med primærlege.

Kirurgi er den eneste behandlingen som kan helbrede tarmsykdommen ved å fjerne tykktarmen.

Akutte episoder med ulcerøs kolitt kan være både farlige og plagsomme, og de krever ofte intensiv behandling i sykehus. 

Det finnes ikke god dokumentasjon for at spesiell kost har forebyggende eller terapeutisk effekt. Det er mulig at en lav FODMAP diett reduserer symptomer, men flere studier behøves for å avklare det.

Hver person opplever sykdommen på sin måte, derfor er det avgjørende å tilpasse behandlingen individuelt. Psykologisk og følelsesmessig støtte vil også være viktig.

Noen pasienter vil ha gode perioder i måneder og år der symptomene er borte. Men hos de fleste vil symptomene komme tilbake. Skiftningene i sykdommen gjør at man ikke alltid vet om en behandling har hjulpet.

I behandlingen av ulcerøs kolitt benyttes først og fremst tre typer medisiner: Mesalazin (5-ASA-preparater), sulfasalazin og kortison. Medikamentene finnes både i tablettform og til lokalbehandling (klyster) i tarmen. Nøyaktig hvilken medisin og hvilke doser som skal benyttes, avgjøres oftest av spesialist i mage-tarm sykdommer. Ved mer uttalt sykdom benyttes behandling med immunmodulerende medikamenter som azatioprin og tumornekrosefaktor alfa-blokkere.

Ved langvarig forløp, eller ved svært alvorlig tarmbetennelse (fulminant kolitt), kan man være nødt til å fjerne tykktarmen (kolektomi).

Se mer om behandling av ulcerøs kolitt.