Informasjon

Brudd i ryggen

De fleste brudd i ryggen skjer hos eldre mennesker med beinskjørhet. Ryggen kan imidlertid også brekke ved alvorlige ulykker, noe som i verste fall kan medføre at man blir lam i kroppen nedenfor bruddstedet.

Ryggen

Ryggsøylen (kolumna) består av 7 nakkevirvler, 12 brystvirvler, 5 lendevirvler, korsbeinet og halebeinet (jfr. figur). Hver virvel består av en kropp, en buedel med hulrom for ryggmargen i midten, en ryggtagg som stikker rett ut mot hudoverflaten og to tagger som stikker ut til hver side (tverrtagger, se figur nedenfor). Mellom hver av virvlene ligger det en mellomvirvelskive (se figur nedenfor). Denne skiven fungerer som en støtpute. Ryggmargen ligger inne i ryggsøylen, beskyttet av beinvevet og ryggmargsvæsken, som er den vandige væsken som omgir ryggmargen. Ut fra ryggmargen går det nerver som utgjør nerveforsyningen til kroppen nedenfor hodet. Nervene går ut parvis, en høyre og en venstre, svarende til hvert nivå i ryggsøylen.

6758-2-rygsojlen.jpg

Brudd i ryggen inndeles i stabile og ustabile skader. Stabile skader er brudd uten skade på nervevev og der nervevev ikke er truet. Ustabile skader er brudd som omfatter 2 eller 3 etterfølgende virvler, og/eller som er komplisert med skade av nervevev, eller der nervevev er truet. Se egen omtale av ryggmargsskade.

Neste side