Informasjon, tilstand

Korsryggsmerte som vedvarer

Behandling

Generelt

En smertefri og sterk rygg er viktig for vår funksjonsevne. Når ryggen svikter, blir vi fort hjelpeløse og betydelig hemmet i vårt daglige virke. Både i akutte og mer kroniske tilfeller er det noen råd som ser ut til å være av stor betydning for å unngå at ryggen stivner og blir til et varig problem:

  • Sengeleie bør unngås, absolutt maksimum er 1-2 dager i forbindelse med de mest intense smertene. Sengeleie svekker muskulaturen og forsinker tilhelingen.
  • Varmebehandling er funnet å være nyttig og kan redusere smerter og bedre funksjonen noe
  • Tidlig aktivitet er viktig. Så snart som mulig bør du gjenoppta de normale aktiviteter, selv om det fortsatt gjør vondt i ryggen. Smertene er i denne sammenheng et tegn på at du bruker den skadede delen av ryggen, og dette er viktig for å forhindre at den stivner. Undersøkelser viser tydelig at jo tidligere du kommer i aktivitet, jo raskere blir du frisk. Du bør prøve å komme deg tilbake i arbeid så snart som mulig, selv om du fortsatt har ryggsmerter.
  • Trening er viktig når de akutte plagene er over. Treningen bør bestå av generell kondisjonstrening og øvelser for å styrke mage- og ryggmuskler. Treningen fører til bedret blodstrøm i muskler og sener, og derved bedre reparasjonsevne. Selv hos en person med kroniske ryggplager er dette nyttig, men det tar tid og krever utholdenhet og pågangsmot.

Medisiner

Det kan hos noen være behov for smertestillende medisiner i den akutte fasen og i perioder med mye smerter. På grunn av faren for avhengighet er det viktig å unngå medisiner som kan være vanedannende. Foretrukket medisin er betennelsesdempende medisiner (NSAIDs), paracetamol ser ut til å ha liten virkning. NSAIDs medisinene virker blant annet gjennom å dempe de betennelsesliknende reaksjoner som forekommer som en del av lidelsen.

Trening

Treningen kan du gjøre på egen hånd. Men for mange vil det være nyttig å gjøre dette sammen med andre. Treningen vil ofte medføre smerter og ubehag, og det er lettere å holde motivasjonen oppe når du er i en gruppe.

Tverrfaglige grupper med fysioterapeut, lege og psykolog i teamet prøves noen steder, og undersøkelser tyder på at dette kanskje er mer effektivt enn trening alene. Men opplegget er både ressurs- og tidkrevende, og det er ikke blitt rutine.

"Ryggskole" er et opplegg med trening og undervisning som gjennomføres noen steder. Dette kan være effektivt for noen, men forskning tyder på at det ikke er mer effektivt enn andre former for trening.

For pasienter som opplever flere akutte episoder, kan regelmessig trening når du er frisk, bidra til å forebygge nye episoder.

Kiropraktor

Kiropraktorbehandling, eller annen manuell behandling, kan være nyttig i noen situasjoner. Ved kroniske plager er kiropraktorbehandling mindre aktuelt, men kan være til hjelp for noen. Du trenger ikke henvisning fra lege for utredning og/eller behandling hos en kiropraktor. I tillegg kan kiropraktoren ved behov henvise deg til røntgen eller MR undersøkelse og skrive ut sykmelding. 

Det alle behandlere synes å være enig om, er at egentrening og aktivitet er det viktigste elementet i alle former for behandling av pasienter med kroniske ryggplager.

Kirurgi

Avstivningsoperasjon ved kroniske korsryggssmerter som ikke bedres med vanlig behandling, har vært i bruk i mer enn 70 år, men fortsatt er denne behandlingen kontroversiell. Mange kirurger har sett på behandlingen med skepsis. Ryggkirurgi som omfatter avstivning og andre avanserte prosedyrer, har derfor bare vært drevet ved et lite antall klinikker i Norge og med et betydelig press fra en stor pasientgruppe. Nyere forskning på området kan tyde på at kirurgi for noen kan være en aktuell behandling.

En behandling under utprøving er innsetting av skiveprotese i veikryggen. Få sykehus gir dette tilbudet, og inngrepet må anses å være på forsøksstadiet enda. Protesekirurgi har overtatt for avstivingsoperasjoner i mange ledd, også i ryggen. Det hevdes at man dermed kan oppnå smertelindring uten at funksjonen blir redusert i like stor grad som ved avstiving. Det er de senere årene utviklet flere typer totalproteser for bruk i ryggen. Foreløpige erfaringer med inngrepet er lovende, men strengere uttesting av effekten av protesen er påkrevet.

Forrige side Neste side