Informasjon

Behandling av fibromyalgi

Fibromyalgi, hva er behandlingen?

Målet med behandlingen er å skape trygghet for at det ikke foreligger alvorlig sykdom gjennom å foreta en nøyaktig legeundersøkelse og gi informasjon, gjenvinne og opprettholde funksjonsevnen, samt å bidra til en arbeidssituasjon som gjør det mulig å fortsette i arbeid.

Det finnes ingen helbredende medisinsk behandling av fibromyalgi. Tradisjonelle smertestillende medikamenter har liten effekt. Best vitenskapelig bevis for lindring finnes for fysisk trening, behandling med medisiner som brukes mot depresjon (trisykliske antidepressiver), informasjon og undervisning, atferdsterapi og en kombinasjon av disse.

Det er sikre bevis for at fibromyalgisykdommen ikke er forbundet med økt risiko for kreft, revmatisk betennelsessykdom eller ødeleggelse av ledd og muskulatur.

Forrige side Neste side