Informasjon

Fibromyalgi

Fibromyalgi, årsaker

Årsakene til fibromyalgi er bare delvis forstått, men ved objektive tester hos fibromyalgipasienter har man funnet unormale biokjemiske, metabolske og immunregulerende funn.

Dette er bakgrunnen for at man nå mener at noe av forklaringen av fibromyalgi er en forstyrrelse i sentralnervesystemets regulering av smerte. Terskelen for å utløse smerte eller for å reagere på andre stimuli som for eksempel varme, lyd, og lukt er lavere enn normalt. Mest typisk er at smertestimuli gir en økt smerteopplevelse i forhold til det personer uten sykdommen kjenner. Dette kalles med et samlebegrep for sentral hypersenstivisering, eller med andre ord overfølsomhet i nervesystemet. 

Det er vanlig at forskjellige smertesyndromer går igjen i familien. Det er også vanlig at personer med diagnosen fibromyalgi kan plages med andre smertetilstander i tillegg, som for eksempel kjevesmerter eller anstrengelseshodepine. Mange med fibromyalgi plages også med dårlig søvn, men man er usikker på om dette er en årsak til eller en konsekvens av tilstanden. 

Forrige side Neste side