Informasjon

Fibromyalgi

Temaside om Korona

Fibromyalgi, årsaker

Årsakene til fibromyalgi er bare delvis forstått, men ved objektive tester hos fibromyalgipasienter har man funnet unormale biokjemiske, metabolske og immunregulerende funn.

Dette er bakgrunnen for at fibromyalgi nå blir ansett for å være en forstyrrelse i sentralnervesystemets regulering av smerte. Terskelen for å utløse smerte eller for å reagere på andre stimuli som for eksempel varme, lyd, og lukt er lavere enn normalt. Typisk er at smertestimuli gir en økt smerteopplevelse i forhold til normalt. 

Det er vanlig at forskjellige smertesyndromer går igjen i familien, og at et individ kan ha flere smertetilstander i tillegg til fibromyalgi, som for eksempel kjevesmerter eller anstrengelseshodepine. De fleste pasienter med fibromyalgi plages også med dårlig søvn, men man er usikre på om dette er en årsak til, eller en konsekvens, av tilstanden. 

Forrige side Neste side