Informasjon

Fibromyalgi

Fibromyalgi, årsaker

Tidligere trodde man at fibromyalgi kunne skyldes psykiatriske tilstander som angst og depresjon, og senere ble tilstanden ansett for å være en muskelsykdom. Nyere forskning viser at smertesyndromer som fibromyalgi er noe annet. Selv om årsakene til fibromyalgi ikke er forstått, har man ved objektive tester hos fibromyalgipasienter funnet unormale biokjemiske, metabolske og immunregulerende funn.

Dette har lagt grunnlaget for at fibromyalgi idag blir ansett for å være en forstyrrelse i sentralnervesystemets regulering av smerte. Terskelen for smerte og andre stimuli som for eksempel varme, lyd, og lukt er lavere enn normalt. Typisk er at smertestimuli gir en økt smerterespons i forhold til normalt. 

Det er vanlig at forskjellige smertesyndromer går igjen i familien, og at et individ kan ha flere smertetilstander i tillegg til fibromyalgi, som for eksempel kjevesmerter eller anstrengelseshodepine, på samme tid. De fleste pasienter med fibromyalgi plages også med dårlig søvn, men man er usikre på om dette er en årsak til, eller en konksekvens, av tilstanden. 

Forrige side Neste side