Informasjon

Fibromyalgi

Fibromyalgi betegnes som et smertesyndrom - en samling med symptomer og tegn. Årsaken er ukjent.

Fibromyalgi, symptomer

Den dominerende plagen er de kroniske muskelsmertene. Det oppleves som en dyp, borende eller brennende verk i store muskelgrupper i nakke, rygg, seteparti eller armer/ben. Smerten varierer ofte litt fra dag til dag. Det er typisk at smertene ofte er uforutsigbare, og flytter på seg. Intensiteten av plagene svinger også mye. De kan være intense i perioder (vanligvis i dager til uker), og ha tilsvarende perioder hvor plagene er mildere.

Fibromyalgi-pasienter føler seg ofte utslitt når de våkner. Et typisk utsagn er: "Jeg er trettere når jeg står opp enn når jeg går og legger meg".

Beskjedne aktiviteter, men også inaktivitet, kan forsterke smerter og slitenhet. Mange synes de har dårlig konsentrasjon og hukommelse. Depresjon og/eller angst ses hos 30-50% av fibromyalgipasientene. 

Andre vanlige problemområder i tillegg til muskelsmertene kan være: søvn, humør, indre frost, hodepine, nummenhet, hovenhetsfølelse, synsforstyrrelser, opplevelse av å ha "klump" i halsen, verre ved psykisk press/uro eller stress, øresus, munntørrhet, svimmelhet og kvalme. Urolig mage og hyppig vannlating er andre vanlige plager knyttet til fibromyalgi.

Les også: Å leve med fibromyalgi (intervju)

Forrige side Neste side