Informasjon

Rabdomyolyse

Rabdomyolyse er en sykdom som skyldes akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller. Årsakene er mange. Akutt nyresvikt er en vanlig komplikasjon. De fleste blir bra, men for noen kan sykdommen bli alvorlig.

Hva er rabdomyolyse?

Rabdomyolyse betyr direkte oversatt akutt ødeleggelse og celledød av tverrstripet muskulatur. Innholdet i muskelcellene lekker ut i blodet: salter (for eksempel kalium og kalsium), myoglobin (et nedbrytningsprodukt av muskelprotein) og en rekke enzymer. Det viktigste muskelenzymet er creatinkinase (CK) som en kan måle i sterkt forhøyede verdier i blodet. Denne plutselige og store utskillelsen av "avfall" fra døde muskelceller kan gi fra bagatellmessige til livstruende forandringer i kroppen. Typiske symptomer er smerter, hevelse og svakhet i den rammede muskulaturen, samt utskillelse av store mengder pigment i urinen, noe som gjør urinen rødbrun på farge.

Akutt nyreskade kan forekomme ved alvorlig rabdomyolyse. Ved mindre alvorlige former for rabdomyolyse har man mindre uttalte symptomer og ingen nyresvikt.

Rabdomyolyse er ikke svært sjelden. Ut fra amerikanske tall kan man anslå at det forekommer cirka 400 tilfeller årlig i Norge.

Tidlig diagnose og tidlig behandling kan være livsviktig og avgjørende for å bli helt frisk.

Neste side