Informasjon

Rabdomyolyse

Diagnosen

Diagnosen stilles på bakgrunn av de typiske symptomer og funn, kombinert med blodprøve som viser kraftig økte verdier for muskelenzymet CK i blod. Normalt har voksne personer CK-verdier i området 40-400 enheter, ved rabdomyolyse er det ikke uvanlig med verdier på mer enn 10-15.000 enheter. Det er spesielt ved blodverdier over 15.000 enheter at man må være obs på eventuell utvikling av nyreskade.

Jo større celleskade, desto høyere verdier av CK og myoglobin, og jo høyere fare for nyresvikt.

Urinen er rødbrun på farge på grunn av de store mengdene myoglobin (myoglobinuri). Ved strimmel-test av urin hos legen kan myoglobin gi utslag på test for hemoglobin (røde blodlegemer). Legen kan skille dette ved å mikroskopere urinen, hvor det ikke kan påvises røde blodlegemer.

Noen måneder etter en gjennomgått rabdomyolyse kan det være aktuelt å ta en vevsprøve fra muskelen dersom man ikke er sikker på hva som var den utløsende årsaken.

Forrige side Neste side