Informasjon

Overaktiv blære

Temaside om Korona

Årsak

Symptomene på overaktiv blære tilskrives unormalt kraftige nervesignaler fra urinblæren. Normalt skal behov for tømning melde seg når urinblæren begynner å bli full, men hos pasienter med overaktiv blære skjer dette når blæren bare er delvis fylt. Hvorfor dette skjer, vet vi ikke. Det er lansert teorier om både kroppslige og psykiske årsaker. Blant annet ser vi at hjerneskader (f.eks. etter hjerneslag, MS eller Parkinsons sykdom) kan forårsake overaktiv blære. 

Forrige side Neste side