Informasjon

Lufttrykkskade i øret, barotraume

Lufttrykkskade i øret, barotraume, oppstår som følge av stor trykkforskjell mellom utsiden og innsiden av mellomøret. Det kan føre til skade på trommehinnen og noen ganger også i indreøret.

Hva er et barotraume i mellomøret?

Mellomøret er et luftfylt rom der ytterveggen er trommehinnen og den indre veggen er en tynn beinhinne som skiller rommet fra det indre øret. I den indre veggen er det to membrankledde "vinduer" inn til sneglehuset, det runde og det ovale vinduet. Gjennom den fremre veggen i dette rommet går det en tynn kanal (den Eustachiske tube eller øretrompeten) ned til bakre del av nesen og sørger for luftpassasje ut og inn av mellomøret.

Øre - oversiktsbilde

Trykket i mellomøret må utlignes med trykket utenfor for at trommehinnen skal kunne vibrere normalt og for at lyder skal høres klart. Under normale forhold vil luft i mellomøret langsomt absorberes av slimhinnen og må kontinuerlig erstattes. Det skjer vanligvis når vi svelger eller gjesper, da åpnes den Eustachiske tuben kortvarig og tillater luft å slippe inn eller ut av mellomøret. Ved dårlig funksjon i den Eustachiske tuben, for eksempel ved en forkjølelse, vil det oppstå trykkforskjell mellom mellomøret og utsiden. En slik trykkforskjell vil forstyrre trommehinnen og føre til ubehag, øresmerte, hørselstap og skade - det er det vi kaller et barotraume.

Årsak

Den hyppigste årsaken er likevel flyreiser. Forekomsten av barotraume avhenger av flyhøyde, type fly og karakteristika ved passasjeren. En studie fant at 20 prosent av voksne og 40 prosent av barnepassasjerer hadde negativt trykk i mellomøret etter flyturen (lavere trykk enn på utsiden), og at ti prosent av voksne og 22 prosent av barn hadde synlige tegn til skade på trommehinnen. Barotraume er skader i øret, det vil si i hørsels- eller balanseorganer, som følge av trykkpåvirkning. Skadelige trykkbelastninger oppstår blant annet ved dykking, flyreiser, raske høydeforandringer og ved eksplosjoner. De mest uttalte barotraumene oppstår som regel ved dykking.

Hva skjer i øret?

Plutselig trykkforandring fører til forandringer i trommehinnen og i de svært ømfintlige strukturene i buegangene (likevektsorganer), eller i det såkalte sneglehuset (koklea) som er hørselsorganet i det indre øret.

Bueganger og nerve

Under nedstigning før landing med fly vil trykket i mellomøret være lavere enn lufttrykket i kabinen. Det gir ubehag og er en trykkforskjell som må utjevnes. En trang, betent eller dårlig fungerende Eustachi tube, for eksempel ved forkjølelse, vil kunne hindre nødvendig lufttilførsel til mellomøret. Etter som trykkforskjellen øker, blir trommehinnen dratt innover og satt på strekk. Dette kan føre til blødning i trommehinnen, dannelse av væske i mellomøret og noen ganger revner trommehinnen.

Trykkforskjellen er motsatt ved for eksempel oppstigning med fly. Da vil trykket i mellomøret være høyere enn det utvendige lufttrykket. Bortsett fra at vi kan merke dette ved at det "smeller for" i ørene, skaper denne situasjonen sjelden problemer fordi overtrykket i mellomøret presser opp øretuben og utligner trykkforskjellen.

Under dykking er trykkforskjellene markant høyere, opptil flere atmosfærers trykk. Risikoen for barotraumer er derfor langt større ved uforsiktig dykking, både ved nedstigning og oppstigning. Det er også større risiko for at membranene i det runde og ovale vinduet kan sprekke, slik at væsken i sneglehuset, perilymfen, lekker ut i mellomøret - noe som kan gi kraftig svimmelhet.

Symptomer

De typiske symptomene ved barotraume er dottfølelse i øret, hørselstap og øresus. I de sjeldne tilfellene der det oppstår lekkasje av perilymfe, oppstår betydelig kvalme og svimmelhet. Plagene kan i enkelte tilfeller bli så uttalte at du får balanseproblemer.

Behandling

Trykkskader oppstår lettest når slimhinnene i øretrompeten er hovne, det vil ved forkjølelser og i perioder med allergiske reaksjoner i neseslimhinnen, høysnue. Det er derfor viktig at du er ekstra forsiktig i perioder med slike plager.

I de aller fleste tilfeller vil plagene gradvis avta og bli borte uten behandling i løpet av minutter til timer. Unntaket er symptomer med kraftig svimmelhet og kvalme som er oppstått etter dykking. Denne tilstanden kan være livstruende og krever behandling i trykkammer.

Dersom du skal reise med fly, kan du forebygge disse plagene ved å bruke nesedråper på forhånd, og også under reisen. Eventuelt kan slimhinneavsvellende tabletter benyttes. Det kan også være hjelpsomt å tygge tyggegummi, fordi tygging og svelging bidrar til å holde øretrompeten åpen.

Dykking bør unngås ved forkjølelse, eller dersom du er tett i halsen og nesen som følge av for eksempel allergi. Uansett må du alltid være forsiktig ved opp- og nedstigning under dykking.

Vil du vite mer?

  • Barotraume - for helsepersonell