Informasjon

Nesepolypper

Nesepolypper medfører vedvarende nesetetthet og skyldes ofte kronisk betennelse i nesens og bihulenes slimhinner eller allergiplager. Nesepolypper behandles med medisiner, eventuelt operasjon dersom medisiner ikke har effekt.

Hva er nesepolypper?

Nesepolypper er utvekster eller utposninger av slimhinnen i nesen eller bihulene. Man antar at årsaken til at det utvikles slike polypper, er stadig betennelse i eller irritasjon av slimhinnen. Dette er grunnen til at denne tilstanden ses hyppig hos personer med kronisk betennelse i nese og bihuler og ved allergi i nesen. Man kan også utvikle nesepolypper etter vanlige infeksjoner med bakterier eller virus, men dette er mer sjelden. Nesepolypper er en godartet tilstand.

Sinusitt + nesepolypper

Tilstanden er som regel dobbeltsidig og forekommer hos voksne i alle aldersgrupper, ytterst sjelden hos barn. Forekomsten angis å være to til fire prosent i befolkningen. Men undersøkelser med nyere metoder gir inntrykk av høyere forekomst. Hos 19-36 prosent forekommer samtidig kronisk nese- og bihulebetennelse. Forekomsten er høyere blant pasienter med astma, cystisk fibrose og salisylat-overfølsomhet. Tilstanden er hyppigere blant menn. 

Diagnosen

Polypper vil føre til at det blir trang passasje i nesen. Konstant nesetetthet blir et problem, også utenom forkjølelser eller allergiperioder. Man blir avhengig av å puste gjennom munnen, stemmen forandres og man blir ofte plaget med snorking og dårlig nattesøvn. Luktesansen nedsettes, og forandringer i slimhinnen medfører økt slimutskillelse fra nesen.

Ved å undersøke nesen din med en lyskilde vil legen ofte kunne se polyppene som gråbleke og skinnende kuler i nesehulrommet. Det kan være flere av dem, og de finnes ofte på begge sider i nesen.

Ved uklarhet om diagnosen kan en CT-undersøkelse avklare om det foreligger polypper og kartlegge omfanget av polyppene. Dersom du henvises til spesialist, vil ØNH-legen undersøke nesen innvendig, ofte ved hjelp av et endoskop. I samme seanse kan ØNH-legen om ønskelig også fjerne polyppene gjennom endoskopet.

Behandling

Den primære behandlingen er medikamentell, og den er i første rekke rettet mot årsaken til betennelsen, for eksempel sanering av bihuler eller antiallergisk behandling. Kirurgisk fjerning av polypper kan hos noen bli nødvendig dersom medisiner ikke hjelper. 

Ved milde til moderate plager er primærbehandlingen kortisonspray i nesen. Det er individuell dosering. Vanligvis to doser i hvert nesebor morgen og kveld, eventuelt bare om kvelden ved kun nattlige plager. Det er viktig for behandlingsresultatet at du følger instruksene nøye om hvordan du sprayer. Effekten synes å kunne bli bedre om du sprayer med saltvann først. Medisindusjen bør nå så langt inn i nesen som mulig. Behandlingstiden er i første omgang tre måneder. Dersom det er god effekt, fortsettes behandlingen med kortisonspray så lenge du har nytte av det. Behandlingen er vist å være trygg, og den reduserer polyppstørrelse og -utbredelse slik at nesen blir mer åpen for luftpassasje. Behandlingen kan redusere behovet for eller utsette kirurgi.

Ved uttalte polypplager kan behandlingen noen ganger med fordel innledes med en tablettkur med kortison eller en kortisonsprøyte. Eks.: Prednisolon® tbl. 20 mg, 1 tbl. daglig i en til to uker. Studier viser at 14 dager med kortisontabletter bedrer luftpassasjen og reduserer polyppstørrelsen. Behandlingen etterfølges av lokal steroidbehandling med nesespray som beskrevet over.

Andre medikamenter kan forsøkes dersom effekten av steroider er utilfredsstillende, eks. leukotrienhemmer eller monoklonalt antistoff.

Kirurgisk fjerning av polypper kan bli nødvendig hvis den medikamentelle behandlingen viser seg å ikke være tilstrekkelig. Inngrepet utføres ved poliklinikken på en øre-nese-hals avdeling eller hos en privatpraktiserende øre-nese-hals-lege og krever ikke innleggelse. Studier viser at man på lang sikt har lite å vinne med kirurgi ved lette eller moderate polypp-plager, polyppene vil komme tilbake igjen i løpet av få måneder til år.

Etter det kirurgiske inngrepet må pasienten fortsette med saltvannsdusjing, kortisonspray i nesen og to til seks uker med antibiotika.

Prognose

Forløpet er ofte kronisk, og det er tendens til tilbakefall uansett hvilken behandling som velges. Helbredelse forekommer ved medisinsk behandling når den underliggende årsak kan kontrolleres. Som nevnt over, er det en lei tendens til at nye polypper dannes en tid etter at de er fjernet kirurgisk.

Vil du vite mer?

  • Allergi
  • Nesepolypper - for helsepersonell