Informasjon

Snorking

Snorking skyldes at det er trangt i bakre del av svelget under søvn. Vevet i området fra bakre del av nesen og ned til strupelokket er såvidt "løst", at det hos de som snorker, vibrerer og kan klappe sammen under innpust.

Årsak

Munnhule

Det synes å være mange årsaker, og betydningen av de enkelte faktorene varierer fra person til person. Under søvn slappes muskulaturen i de øvre luftveier, luftkanalen blir trangere og det disponerer for snorking. Alkohol og sovemidler svekker muskelstramningen ytterligere. Innsnevringen i luftveiene forverres når du ligger og under dyp søvn.

Selv om man ikke lokaliserer nøyaktig hvor det trange partiet som forårsaker snorkingen, er, viser resultatene av kirurgi at snorking fremkalles helt eller delvis av ganeseilet - bløte gane, drøvelen, fremre og bakre ganebue (se tegningen).

Den enkeltfaktoren som betyr mest, er sannsynligvis overvekt. Røyking vil også disponere

Forrige side Neste side