Informasjon

Grå stær, katarakt

Grå stær er vanlig blant den eldre del av befolkningen. Hos yngre mennesker oppstår det oftest etter skader eller sykdom.

Hva er grå stær?

Øyet, lengdesnitt

Grå stær er en sykdom der linsen i øyet mister sin klarhet. Grå stær gir først og fremst nedsatt syn, "tåkesyn", både på avstand og på nært hold. Noen opplever at de ser bedre når lyset ikke er for sterkt. Årsaken er at pupillen er større i mørket, og en større del av linsen slipper da lysstrålene gjennom. Øyet som er angrepet, kan bli mer og mer nærsynt. Dobbeltsyn som er tilstede selv om det andre øyet lukkes eller tildekkes, er ikke uvanlig.

Symptomene kan komme gradvis og nesten umerkelig, eller de forverres raskt og gir merkbare forandringer på få måneder. Plagene starter gjerne på det ene øyet, men over tid vil som oftest begge øyne rammes. Grå stær gir ikke smerter, svie eller kløe i øynene. Grå stær behøver ikke gi plager i det hele tatt, dersom forandringene er beskjedne.

Grå stær er svært vanlig i den eldre del av befolkningen. Blant 75-åringer har halvparten slike linseforandringer, og nesten alle mennesker i åttiårene har uklarheter i linsen i større eller mindre grad, selv om mange ikke merker noe til det.

Grå stær kan være medfødt, men det er sjelden. Hos yngre mennesker ses sykdommen oftest på grunn av skader eller andre sykdommer i øyet.

Grå stær er den ledende årsaken til blindhet i verden. Aldersbetinget grå stær står for knappe 50 prosent av all blindhet i verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon har 94 millioner mennesker i verden alvorlig synssvekkelse eller blindhet på grunn av grå stær.

Animasjon av grå stær
Neste side