Informasjon

Netthinneløsning

Netthinneløsning er en akutt tilstand som krever rask behandling - operasjon - så snart som mulig. Symptomer på netthinneløsning er at synet brått forsvinner. Mange beskriver det som en "gardin" som dras for synsfeltet.

Hva er netthinneløsning?

Netthinnen er en tynn hinne som kler bakre del av øyets innside. Det er her sansecellene som oppfatter synsinntrykkene, er lokalisert. Når netthinnen løsner fra underlaget, får vi tilstanden som kalles netthinneløsning. Synet forsvinner i det området av hinnen som løsner. Det er ganske typisk at dette skjer relativt plutselig. Mange beskriver det som en "gardin" som trekkes for en del av synsfeltet. 
 
Netthinneløsningen starter gjerne i utkanten av synsfeltet og brer seg eventuelt etter hvert innover mot sentrum. Tilstanden medfører ingen smerter. En del pasienter beskriver at de en tid på forhånd har hatt forvarsler. Dette kan være blinkende lys, små lysglimt eller prikker som svever i synsfeltet på det ene øyet.

Netthinneløsning forekommer i alle aldre, men det er først og fremst en sykdom i eldre aldersgrupper. Tilstanden er ganske sjelden, omtrent 1 av 10.000 personer rammes av denne sykdommen hvert år.

  • 9823-2-oye-lengdesnitt-pasientinformasjon.jpg
  • Tegning av netthinneløsning.
Neste side