Informasjon

Skarpsynsvekkelse, makuladegenerasjon

Makuladegenerasjon er en tilstand som medfører varig skade i skarpsynområdet i øyet (makula). Tidlige symptomer er at synet blir uklart, rette linjer får en "bulk", bokstaver "faller ut" når du leser, og farger virker mindre klare enn tidligere.

Hva er makuladegenerasjon?

Makuladegenerasjon

De første forandringene merkes ved at synet blir uklart, rette linjer får gjerne "en bulk" på seg og enkelte bokstaver faller ut når du forsøker å lese. Fargene synes ofte mindre klare enn vanlig. Det er synet i sentrum som svekkes (skarpsynet), mens synet i periferien blir bevart.

Makuladegenerasjon er den hyppigste årsaken til blindhet eller alvorlig synssvekkelse i den vestlige verden. Dersom sykdommen får gå sin gang, mister man skarpsynet, men beholder noe sidesyn.

I følge en britisk undersøkelse er forekomsten av makuladegenerasjon:

  • Cirka 10-20 prosent av befolkningen mellom 65 og 74 år
  • Cirka  20-30 prosent mellom 75 og 84 år
  • Mer enn 45 prosent av pasienter over 85 år
  • Utgjør 42 prosent av alle årsaker til bindhet i aldersgruppen 65-74 år i Storbritannia, og nærmere 75 prosent i aldergruppen over 85 år
Neste side