Informasjon

Spesifikk fobisk angst

Temaside om Korona

Prognose

Spesifikke fobier, særlig hos barn og unge, er en risikofaktor for senere utvikling av psykiatriske problem, fremforalt depresjon og andre angstsyndrom. Det er derfor viktig å forebygge en negativ utvikling gjennom tidlig påvisning og inngripen ved spesifikke fobier. Uten riktig behandling tenderer tilstanden til å bli langvarig. Uføretrygd kan være aktuelt i sjeldne tilfeller, men en skal være klar over at det vanligvis ikke vil redusere angstproblemene.

Ubehandlet fobi hos voksne går sjelden over spontant, men problemet blir ofte mindre med årene. Eksponeringterapi fungerer godt, og gir gode langtidsresultater, særlig med god oppfølging. Har man gjennomgått vellykket behandling bør man utfordre seg selv regelmessig mot det som framkalte den uforholdsmessige angsten, om ikke risikerer man at fobien kommer tilbake. Utvikler man fobier på nytt er det likevel alltid mulig å eksponere den bort, slik som før. 

Forrige side Neste side