Informasjon

Hyperventilering

Hyperventilering er anfall der du puster for raskt og for dypt. Symptomene oppleves som skremmende, og mange tror at de er i ferd med å dø, men hyperventilering er ikke farlig.

Hva menes med hyperventilering?

Hyperventilering betyr direkte oversatt overpusting, eller med andre ord overdreven kraftig pusting i forhold til kroppens behov. I de fleste tilfeller med hyperventilering puster en både for raskt og samtidig unødvendig dypt. Tilstanden inngår som regel i en angstreaksjon, særlig i forbindelse med panikkangst. Men om tilstanden skyldes angst eller om angsten kommer som en reaksjon på hyperventilasjonen, kan være vanskelig å avgjøre.

Hyperventilering forekommer oftest som anfall. Mellom anfallene er pasienten fri for slike plager. Anfallene kan noen ganger oppstå svært raskt, men ofte bygger de seg gradvis opp over noe tid. Hyperventilering medfører en rekke ledsagende symptomer og tegn.

Under det første anfallet med hyperventilering vil personen det gjelder så godt som aldri være klar over at han/hun hyperventilerer - men det er ofte tydelig for de som observerer hendelsen.

Neste side