Informasjon

Hypokondri

Hypokondri er overdreven helseangst eller sykdomsangst. Med riktig behandling har hypokondri i dag en god prognose.

Hva er hypokondri?

Hypokondri er overdreven helseangst eller sykdomsangst. Det vesentlige kjennetegnet er vedvarende opptatthet av muligheten for å ha en eller flere alvorlige og fremadskridende kroppslige (somatiske) sykdommer, ofte til tross for at disse er grundig undersøkt og utelukket av lege/helsepersonell. Pasienten gir uttrykk for vedvarende kroppslige plager, og normale eller trivielle opplevelser kan tolkes som unormale eller foruroligende. 

I befolkningen generelt i vestlige land er forekomsten av hypokondri funnet å være 0,7-3,1 prosent, avhengig av hvor strenge kriterier man krever for å stille diagnosen. Forekomsten i allmennpraksis synes å ligge på omtrent 1 av 20 i følge utenlandske studier.

Neste side