Informasjon

Hypokondri

Hypokondri er overdreven helseangst eller sykdomsangst. Med riktig behandling har hypokondri i dag en god prognose.

Hva er hypokondri?

Hypokondri er overdreven helseangst eller sykdomsangst1. Det vesentlige kjennetegnet er vedvarende opptatthet av muligheten for å ha en eller flere alvorlige og fremadskridende kroppslige (somatiske) sykdommer. Pasienten gir uttrykk for vedvarende somatiske plager, selv normale eller trivielle fornemmelser og utslag tolkes ofte som unormale eller foruroligende av pasienten.

I befolkningen generelt i vestlige land er forekomsten funnet å være 0,2-1,3 prosent, avhengig av hvor strenge kriterier man krever. Forekomsten i allmennpraksis synes å ligge på tre til seks prosent i følge utenlandske studier.

Neste side