Informasjon

Sosial angst, praktisk behandling trinn 3

Sosial angst: Trinn 3 i treningsprogram for behandling av sosial angst.

Du fortsetter behandlingen av din sosiale angst. Denne sesjonen handler om å få mer tak på at det du engster deg for, ikke er farlig.

Trinn 3

Kroppen din (eller er instinktene dine - eller din indre, svært unge utgave av deg selv, etter som du ser det) stritter sterkt imot i begynnelsen av terapien.

Motargumentér mot angst din! Lage en liste over argumentér mot kroppen din, som taler MOT at det kroppen varsler med angst på, er farlig.

Lag en liste over fryktede sosiale situasjoner.

Hva er det verst tenkelige som kan skje? For hver situasjon, tenk gjennom og notér ned hva som er dine verst tenkelige forestillinger om hva som kan skje. Drøft tankene med deg selv. Noen situasjoner ble kanskje oppfattet som pinlige, men kanskje ikke så katastrofale eller farlige som du fryktet?

Vil du vite mer?