Informasjon

Anoreksi, oversikt

Prognose

Det er flere faktorer som kan føre til at sykdommen blir kronisk. For det første skjer det endringer i kroppen ved sult (hormoner og stoffskifte) som disponerer for at tilstanden opprettholdes. Sulting fører videre til at man blir mer opptatt av mat, slik at en etter hvert ikke klarer å konsentrere seg om noe annet. Dette fører igjen til at interessefeltet kan bli innskrenket og en isolerer seg sosialt.

Fordøyelsesplager som forstoppelse gir en følelse av oppblåsthet som forsterker behovet for å fortsette dietten. Også høyt inntak av drikke med kunstige søtningsmidler disponerer for luftplager og dårlig tannhelse. Andre faktorer er forstyrret kroppsoppfatning som gjør at selv små vektøkninger gir følelse av tap av kontroll. 

I tillegg kommer uløste familiekonflikter for eksempel rundt selvstendighet og løsrivelse, og det at omgivelsene gir en økt oppmerksomhet og sympati i forbindelse med sykdommen. 

Mange sliter med plagene alene, og tilstanden kan være vanskelig å oppdage spesielt i perioden før vekttapet blir for uttalt, og for de som holder normal vekt. 

Omtrent halvparten av dem som behandles for anoreksi, blir friske. 30 prosent blir bedre og 20 prosent opplever et kronisk forløp. Ved kronisk tilstand er dødeligheten økt blant annet fordi livsviktige organer blir svekket som følge av kronisk sulting og feilernæring. 

Komplikasjoner som kan komme som en følge av spisevegringen, er forstyrret væske- og elektrolyttbalanse (natrium, kalium og klor i blodet), langvarig opphør av menstruasjon, dårlig tannhelse, benskjørhet. Rundt 5 prosent dør av sykdommen, som regel på grunn av underernæring, eller på grunn av selvmord.

Forrige side Neste side