Informasjon, tilstand

Bipolar lidelse

Temaside om Korona

Årsaker

Arvelige faktorer spiller en viktig rolle for utviklingen av bipolar lidelse. Førstegradsslektninger (søsken, barn) til en person med bipolar lidelse har en livstidsrisiko på 5-15 prosent for sykdommen. Dersom en enegget tvilling får diagnosen, er det 40-70 prosent risiko for at også den andre har eller vil få sykdommen.

En enkel episode kan utløses av ytre stress, redusert søvn, dødsfall i familien, eller andre belastende livshendelser. Bruk av rusmidler eller uregelmessig livsførsel kan utløse sykdommen hos disponerte individer. Noen har sesongvariasjoner med utvikling av nye episoder på samme årstid fra år til år.

Forrige side Neste side